Boekgegevens
Titel: Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Auteur: Lobe, Joh. Chr.; Keuskamp, D.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: F.J. Weygand & comp, 1878
's Hage: Gebr. Giunta d'Albani
8e dr; 1e dr.: 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6159
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200011
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: muziektheorie: algemeen
Trefwoord: Muziektheorie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
HOOFDSTUK I.
Inleiding.
1. Wat is Muziek ?
De kunst om het oor te Straelen, het hart te roeren,
het verstand aangenaam bezig te houden, en de verbeel-
dingskracht door velerlei voorstellingen op te wekken
2. Ifelke bouwstoffen heeft de Muziek daartoe tot hare
beschikking ?
Strikt genomen — slechts zeven tonen.
3. Hoe kunnen er zoo velerlei muziekstukken uit slechts
zeven tonen worden samengesteld ?
Door de veelvuldige veranderingen, waarvoor deze vat-
baar zijn.
4. Waarin bestaan die veranderingen ?
In het schuiven van kleinere tonen tusschen de zeven
hoofdtonen; in het herhalen der tonen in hoogere en
lagere streken van het toongebied; in de verscheidenheid
van hunnen klank, en in hun verschillend melodisch,
harmonisch en rhythmisch gebruik.
5. Men spreekt van geluid, toon en klank, wat verstaat
men onder deze benamingen ?
Geluid is de algemeene benaming voor alles wat hoor-
baar is, zóó als het door in trilling gebrachte lichamen
Het bewijs dezer bepaling behoort tot het gebied eener andere
wetenschap.
1