Boekgegevens
Titel: Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Auteur: Lobe, Joh. Chr.; Keuskamp, D.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: F.J. Weygand & comp, 1878
's Hage: Gebr. Giunta d'Albani
8e dr; 1e dr.: 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6159
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200011
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: muziektheorie: algemeen
Trefwoord: Muziektheorie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
98
ringen, andere wendingen in de melodie, andere instru-
mentatie, andere harmoniseering enz. aan.
312. Wal beteekenl hel aanhangsel?
Dit strekt tot verlenging van het slot des tweeden deels,
bevat gewoonlijk nog korte verrassende uitwijkingen be-
nevens niet verwachte veranderingen van het thema, en
versterkt het slot.
313. Welken vorm heefl de tweede afdeeling?
Gewoonlijk is het een Adagio of Andante, in vorm gelijk
aan het eerste Allegro — maar veel korter en zonder her-
halingsteekens — als eerste onderdeel; in dat geval wordt
het ook nog wel eens als eene variatie bewerkt. Een thema,
uit twee deelen bestaande, wordt vervaardigd en doorgaans
meerder of minder gevarieerd.
314. Hoe is het derde deel gesteld?
Dit bestaat uit tweemaal twee deelen. De beide vooraf-
gaande heeten Scherzo, vroeger meestal Menuet; de twee
volgende heeten Trio. Veelal verschillen ^ij in karakter en
toonaard van elkander. Ieder eerste deel bevat meestal
slechts het thema; elk tweede deel bestaat uit de middel-
periode en de herhaling.
315. Welken vorm heeft het laatste deel?
Meest dien van het eerste Allegro; gewoonlijk noemt
men dat deel dan Finale. Het komt ook wel eens voor als
Hondo. Wanneer dit plaats heeft, onderscheidt het zich
van het Finale alleen daardoor, dat het eerste deel er van
geene herhalingsteekens heeft, en aan het slot van dat
deel de thema-gi-oep wordt herhaald, waarop dan eerst
de middel-periode volgt. Op deze wijze komt het thema,
de herhaling medegerekend, driemaal voor. In zeer uit-
voerig bewerkte Rondo's komt het thema ook nog wel eens
vóór het hoofdslot.
316. Kan men alle stukken voor instrumenten onder
deze vormen brengen ^
Verre de meeste: sinfoniën, quartetten, duetten voor
instrumenten enz. — Ook hebben de regelmatige ouvertures
den vorm van het eerste gedeelte eener sinfonie, waarin
echter het eerste deel geen herhalingsteekens heeft.
Om eenigermate eene aanschouwelijke voorstelling te