Boekgegevens
Titel: Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Auteur: Lobe, Joh. Chr.; Keuskamp, D.A.
Uitgave: 's-Gravenhage: F.J. Weygand & comp, 1878
's Hage: Gebr. Giunta d'Albani
8e dr; 1e dr.: 1857
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6159
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200011
Onderwerp: Theaterwetenschap, muziekwetenschap: muziektheorie: algemeen
Trefwoord: Muziektheorie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Catechismus der muziek: inhoud en grondbeginselen der algemeene muziekleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
96
zich echter weder verscheidene bijeenvoegen, en die noemt
men dan sameiigesleUk of pmoden-tjrnepm. Verder vat
men weder eenige perioden-groepen onder liet hoogere ge-
zichtspunt afdeeling te zamen, en eindelijk ontstaat uit twee
of drie afdeelingen de geheele vorm. Het ontstaan en de
ontwikkeling der muzielcstukken heeft alzoo in deze volg-
orde plaats:
De kleinste gedachte is. . . . . mot lef-lid.
Uit verbondene motief-leden ontstaan motieven.
» « motieven u zinsneden.
// // zinsneden n volzinnen.
// /' volzinnen // enkelvoudige pe-
rioden.
// //enkelvoudige perioden// perioden-groepen.
// // perioden-groepen </ afdeelingen.
// // afdeelingen // de geheele vorm.
303. Kunnen uil deze weinige beslanddeelen alle muziek-
stukken verklaard worden ?
Alle, van het kleinste tot het grootste.
HOOFDSTUK XXXVHI.
De vier afdeelingen van h.et strijk-quartet, be-
sohonwd. als grondvormen van alle
instramentaalwerlcen.
304. Welken vorm heeft de eerste afdeeling, het allegro,
van een quartet ?
Het is uit twee groote deelen samengesteld, waarvan
het tweede aanmerkelijk langer dan het eerste is.
Het eerste deel bestaat uit de volgende perioden-groepen:
1. De the ma-groep; deze blijft in dén grondtoon.
5. De overgangs-groep; deze moduleert, wanneer de