Boekgegevens
Titel: Beknopte elementaire theorie der elliptische functiën
Auteur: Boer, Floris de
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1899
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 2427
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200008
Onderwerp: Wiskunde: functies van meerdere complexe variabelen
Trefwoord: Elliptische functies
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Beknopte elementaire theorie der elliptische functiën
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERICHT.
Dat de Elliptische Fimctiën tot nog toe betrekkelijk zoo weinig toepassing
hebben gevonden bij de oplossing van Mechanische en Physische problemen,
vindt, naar het mij voorkomt, zijn oorzaak daarin, dat aan den eenen kant
de eigenlijke Mathematici zich weinig om die toepassingen bekommeren,
en aan den anderen kant de Physici meestal niet de mathematische kennis
bezitten, die voor de studie der Elliptische Function vereischt wordt,
wanneer hare theorie op de gebruikelijke wijze wordt opgebouwd. Het is
in den regel van den Physicus te veel gevergd te eischen, dat hij een
grondige kennis zal bezitten van de zoogenaamde Functiën-theorie en van
de Theorie der integralen met complexe grenzen in het bijzonder.
Ik meen, dat er behoefte bestaat aan een beknopt leerboek der Elliptische
Functiën, dat geen andere voorafgaande kennis der Hoogere Wiskunde
eischt dan een tamelijk elementaire kennis van de Theorie der oneindige
reeksen, en van differentiaal- en integraalrekening. Niet dat er niet enkele
leerboeken bestaan, die aan dat vereischte nagenoeg voldoen, maar die
zondigen, voor zoover ze mij bekend zijn, door te groote uitvoerigheid,
die afschrikkend werkt. Dit is o. a. naar het mij voorkomt het geval met
de in vele opzichten voortreffelijke Traité des Fonctions elliptinues van
Halphen, waarin bovendien, naar mijne meening ten gevolge van het
ongelukkig gekozen punt van uitgang, een noodelooze omslachtigheid
heerscht.