Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
83
de voornaamste generalen van den zevenjarigen oorlog, die van 1813/15,
ginds Frederik Wilhelm III, eiders de overwinningszuil van 1870/71 met
haar verguld Victoria-beeld, en dan de menigte kolossale kazernen en het
jirachtige tuighuis.
Kindelijk is er nog iets, of liever er ontbreekt iets in Berlijn, dat ook
al een uitvloeisel is van zijne geschiedenis. Berlijn is eerst laat eene groote
stad geworden ; vandaar dat het tamelijk regelmatig gebouwd is en er over
't geheel wat nuchter uitziet. Groote kerken, zooals die in vroegere eeuwen
werden gebouwd, ontbreken in het grootendeels protestantsche Berlijn;
evenzoo eeuwen oude, verweerde paleizen en groote wijken met enge boch-
tige straten, zooals de oudere groote steden ze kennen.
Toch is Berlijn eene mooie stad. Wat voor Parijs de groote boulevards
zijn, dat zijn, maar op veel kleinere schaal, voor Pruisens hoofdstad de
straten en pleinen van het „Brandenburger Thor" tot het koninklijke slot
Daar heerscht het dnikste leven, daar rijdt en wandelt de Berlijnsche groote
wereld. Het „Brandenburger Thor" is naar de Atheensche propylaeën ge-
volgd en trekt de aandacht door den sierlijken vorm zijner bogen en de
ruim 6 meter hooge bronzen groep, voorstellende eene Victoria, hare vier
rossen mennende. In 1807 werd deze groep door de Franschen naar Parijs
meegenomen, vanwaar de Pniisen haar echter zeven jaren later, na de
inneming van Frankrijks hoofdstad door de verbondene mogendheden,
weer terugbrachten. Aan de oostzijde van deze poort sluit zich de „Pariser
Platz" aan, zoo geheeten na de overwinningen van 1814. Daarop volgt
„Unter den Linden", eene straat van 50 meter breed, met vier rijen boo-
men en aan weerszijden prachtige paleizen, hotels en winkels. Men vindt
er o.a. het Aquarium, eene schepping van den bekenden geleerde Brehm,
met groote bassins met zoet- en zoutwaterdieren en verzamelingen van
vogels, amphibiën en enkele zoogdieren. De verlichte bassins zijn aangebracht
in kunstmatig vervaardigde rotsen. Aan het oostelijk einde van „Unter
den Linden" verheft zich het 13 meter hooge prachtige gedenkteeken voor
Frederik den Grooten in den vorm van een ruiterstandbeeld, aan welks
voetstuk een overvloed van reliefs is aangebracht. Hier is het schoonste
gedeelte van Berlijn, waar zich het keizerlijk paleis, de opera, de biblio-
theek , de universiteit, het paleis van den kroonprins en nog andere grootsche
gebouwen verheffen. Over het Opera-plein en langs het groote tuighuis
leidt de weg steeds rechtuit over de met marmeren beelden versierde
„Schlossbrücke" naar den „Lustgarten", een met boomen en bloemperken
voorzien plein, waar het ruiterstandbeeld van Frederik Wilhelm III zich
verheft en waar het op blz. 78 genoemde waterbekken van graniet wordt
gevonden. Aan de zuidzijde wordt de „Lustgarten" begrensd door het
grootsche koninklijke slot, aan den noordkant door het Oude Museum,
ten noordwesten waarvan zich het Nieuwe Museum verheft, beide rijk aan
kunstwerken.
Ken der drukste gedeelten van Berlijn is ook de bijna uur lange
Friedrichsstrasse, de langste der stad. Niet ver van daar staat de Schouw-
0*