Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
BERICHT.
Wat dit boek tracht te zijn, wordt door den titel uitgedrukt: een aardrijks-
kundig öcJietBboek voor school en huis. Onderwijzers vinden er misschien stof
in om hun onderwijs aantrekkelijker te maken, leerlingen van kweek-, normaal-
en hoogere burgerscholen zullen bij de lectuur waarschijnlijk worden gebaat, en
wie reeds lang de school verlaten heeft, zal, naar ik hoop, zijne kennismaking
met de landen en volken der aarde nog eens aan de hand van deze bladzijden
kunnen vernieuwen.
In de inhoudsopgave heb ik het geboortejaar der artikelen vermeld, wat
dezen de eeuwigdurende jeugd heeft ontnomen, waarmee in verzamelingen ala
de Globe zoovele beschrijvingen en schilderingen willen prijken. In enkele
gevallen kan het onverschillig zijn, of eene aardrijkskundige schets eenige jaren
oud is, maar in verreweg de meeste gevallen is eene schildering van een tien-
of twintigtal jaren herwaarts verouderd.
Slechts enkele artikelen zijn letterlijk vertaald; de meeste zijn „vrij bewerkt",
waarbij werd weggelaten hetgeen mij hier minder gepast voorkwam, of werd
bijgevoegd wat hier op zijne plaats scheen. Gaarne had ik van sommige landen
meer opgenomen, maar de omvang waarover beschikt kon worden, was reeds
overschreden.
Aan de TJitgevers, die toestonden, dat enkele bladzijden uit hunne werken
in deze bloemlezing werden overgenomen, breng ik mijn hartelijken dank.
Gron. Febr. m P. R. BOS.