Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
72
„Meistersinger", die den naam van Neurenberg wijd en zijd bekend en
beroemd maakten.
Geene stad in Duitschland heeft het middeleeuwsche karakter zoozeer be-
waard als Neurenberg. De oude, hooge, met versieringen overladen huizen,
de slanke gothische torens van de St.-Sebaldus- en de St.-Lorenzkerk, de
dikke torens op de poorten en de oude burcht geven haar nog altijd het
voorkomen van de oude rijksstad. Eerst in den nieuweren tijd maakten de
snel toenemende bevolking en het levendiger verkeer vrijwat veranderingen
noodzakelijk, die door menig oudheidkenner hoofdschuddend werden aan-
gezien. Toch bewaart Neurenberg nog altijd haar middeleeuwsch voor-
komen, dat de stad uit een bouw- en oudheidkundig oogpunt zeer merk-
waardig, maar in andere opzichten minder aangenaam maakt. De nauwe
straten toch, waarin het licht menigmaal door balkonsgewijze vooruitge-
bouwde bovenverdiepingen wordt onderschept, zijn niet altijd van de vroo-
lijkste en zindelijkste.
De stad wordt van het oosten naar het westen, door de langzaam vloei-
ende gele Pegnitz doorstroomd en in twee ongeveer even groote stukken
verdeeld, waarvan het eene om de St.-Sebaldus-, het andere om de St.-
Lorenzkerk is gegroepeerd. De herinnering aan hare groote mannen heeft
Neurenberg bewaard door standbeelden, gedenksteenen en namen van plei-
nen en straten. In het Germaansche museum worden de schatten van
Duitsche wetenschap, oud- en middeleeuwsch Duitsche kunst en nijverheid
bewaard. Dit laatste gebouw is in 1853 geopend.
De oude rijksstad is in den nieuwen tijd eene drukke industriestad ge-
worden. Bekend zijn o. a. de metaalgieterij van Lenz, eene inrichting voor
glasschildering, eene machinefabriek, die aan 3600 arbeiders werk verschaft,
eene ultramarijnfabriek, de grootste van Europa, een paar metaaldraad- en
pletfabrieken, en nog 40 machinefabrieken; verder een groot aantal fabrie-
ken voor speelgoed, messing-en kopergieterij, spiegel-, brilglazen-, borstel-,
doozen-, naalden-, instrumentenfabrieken, drukkerijen, enz. Eene bezig-
heid , de vervaardiging van kaarten en globes, die in 1702 door den be-
' kenden Johann Baptist Homann tot grooten bloei kwam , heeft bijna geheel
opgehouden. In het dorp Stein bij Neurenberg is de groote potloodfabriek
van de firma A. W. Faber, die haar graphiet uit Siberië laat komen. Ook in
Neurenberg zelf vindt men potloodfabrieken, die gezamenlijk bijna 5000
arbeiders bezig houden. Bekend is ook het Neurenberger bier.
Neurenberg heeft eene belangrijke graanmarkt; voor hop is het de grootste
markt der aarde. De stad telde in 1875 91000 inwoners.