Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
mag hier het „Hie Welf, hie Waiblingen!" hebben weerklonken, dat aan
gene zijde der Alpen in den strijd van Guelfen en Ghibellijnen zijne
echo vond 1
In eene vruchtbare, ooft- en wijnrijke streek ligt Esslingen, de oude
vrije rijksstad. De vroegere welvaart spreekt er nog uit de schoone kerken.
Hier is de grootste machinefabriek van Wurtemberg; de Esslinger blikwaren
gaan de wijde wereld door, en de Neckar- of Esslinger-champagne parelt
in de glazen van Wurtemberger en van vreemde.
Wij komen bij eene andere oude rijksstad, Reutlingen, de hoofdstad
van de Wurtembergsche ,Schwarzwaldkreits. Dan volgt Tübingen in een
eng dal. De enge straten loopen op en af in deze beroemde universiteits-
stad , die in den loop der eeuwen onder hare professoren zobwel als onder
hare leerlingen mannen van beteekenis had aan te wijzen. Van de eersten
noemen we slechts Johann Reuchlin en Philip Melanchton, van de laatsten
Johannes Kepler, Hegel en Schelling. Op eene der hoogten, die de stad
omgeven, de Wurmlinger Kapelle, is Ludwig Uhland begraven, de dichter,
die meer dan iemand anders verschillende episodes uit de geschiedenis van
Wurtemberg heeft bezongen.
NEURENBERGS HEDEN EN VERLEDEN.
De streek om den benedenloop van Rednitz en Pegnitz is vlak en meest-
al zandig. Slechts hier en daar steken zandsteenheuvels uit de vlakte op,
en op deze hoogten werden burchten gebouwd. Zoo bij Altdorf, bij Fürth
en bij Neurenberg. Zonder twijfel is de aanwezigheid van eene rots aan
den oever van de Pegnitz de eerste aanleiding geweest, dat zich hier men-
schen vestigden. Wanneer het Castrum Noremberc, de oude rijksburcht,
hier op de steile zandsteenrots werd gesticht, is onbekend; in eene oor-
konde van Hendrik III van 1050 wordt het echter het eerst genoemd.
Militaire doeleinden waren de oorzaak van het ontstaan van het oude
Neurenberg: onder de bescherming van den burcht gevoelde men zich veilig.
Toen de Duitsche keizers ook hier eene residentie bouwden, onderging de
plaats natuurlijk spoedig uitbreiding, hoewel het terrein in de vlakte vrij-
wat moeilijkheden aanbood. Voor de grootere gebouwen toch, als de ker-
ken, moest de grond, evenals in Amsterdam, stevig worden gemaakt door
het inheien van palen. Toen de lastige bodem dienstbaar was gemaakt,
werd de stad al spoedig na de kruistochten door hare gunstige ligging het
middelpunt van het Middel- en Zuidduitsche handelsgebied. Langs het dal
der Regnitz, dat in zekeren zin de voortzetting der Lechlinie is, ging de
groote handelsweg uit Italië naar Augsburg en Neurenberg, van hier over