Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
fifl
snel toegenomen. Stuttgart is het middelpunt van den Zuidduitschen boek-
handel.
Van Stuttgart kiezen we onzen weg door den prachtigen koninklijken
slottuin, langs de villa Rosenstein en de Wilhelmina, een kasteel, dat
koning Wilhelm in den trant van het Alhambra heeft laten bouwen, over
de Neckarbrug naar Cannstadt. Deze stad bestaat uit eene kern met enge,
hoekige straten, waaromtoe door de drukte en welvaart, die de stad als
badplaats geniet, zich een nieuw gedeelte heeft gevormd. We nemen den
tenigweg over het dorp Berg, dat bijna is samengegroeid met Stuttgart.
Een ander uitstapje voert ons door het Bosperwoud, waar Schiller zijnen
vertrouwden zijne „Räuber" voorlas, naar Hohenheim. Het voedpad over
de „Schillerhöhe" heeft des te meer aantrekkelijks, omdat de dichter aan
dezen heuvel zijn bekend gedicht „Spaziergang" heeft vastgeknoopt. Hohen-
heim, oorspronkelijk eene stichting van hertog Karei, heeft eene beroemde
school voor landbouw en boschkuituur.
Nog veel meer punten in den omtrek zijn een bezoek overwaardig, als
de „Solitude", een slot in rococo-stijl met uitgestrekte parken, waar de
herinnering aan hertog Karei en de schitterende feesten die daar gevierd
zijn, maar ook aan hét ouderenpaar van Friedrich Schiller bij ons wordt
opgewekt.
Drie uren ten noorden van de hoofdstad ligt Ludwigsburg, het Zwabische
Potsdam, de tweede residentie. De stad met haar kolossaal, verlaten slot,
hare lijnrechte straten en lage huizen, hare groote parken en uren lange
alleeön, de menigte kazernes en schilderhuizen is geheel een kind van
vorstenluim.
Eenige uren ten noorden van Cannstadt ligt het stille Marbach, dat
nauwelijks genoemd zou worden, als Schiller er niet was geboren (1759).
Uit eene groote verwijding van het dal duikt het romantische Heilbronn
voor onze blikken op, vroeger rijksstad, nu de belangrijkste fabriekstad
van Wurtemberg en het middelpunt van den wijnbouw aan den Neckar.
Hier vinden wij machinefabrieken en ijzergieterijen, ijzerdraadfabrieken,
wolspinnerijen en weverijen, vele chemische fabrieken, fabrieken voor zil-
verwaren, instrumenten, messen, tabak, zeep, papier, tapijten, suiker,
parfumerieën, leder, verschillende soorten van molens, gips- en zandsteen-
groeven in de nabijheid. Stoombooten varen den Neckar op tot hier.
Onder het hoofdaltaar van de St.-Kiliaankerk hoorde men vroeger de bron
ruischen, waarnaar de stad is genoemd. Een uur van Heilbronn, aan de
Sülm, ligt Weinsberg aan den voet der „Weibertreue", waarvan nog
enkele bouvallen staan. Bürgers ballade heeft het „wakkere stadje" en zijne
„vrouwen" beroemd gemaakt.
Beneden de Jagstmonding ligt Wimpfen, de vroegere rijksstad, nu Hessisch.
We begeven ons nu terug naar het Cannstadter bekken, om stroomop-
waarts ook nog eenige steden te leeren kennen.
Niet ver van Cannstadt ligt in het dal der Rems het oude Waiblingen,
waar de Hohenstaufen hun' partijnaam aan hebben ontleend. Hoe vaak