Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
Wf
60
hoofdzakelijk in 't noordoosten: in Ztlrich, Glarus, Aargau, St. Gallen,
Appenzell en Zug ; zij wordt slechts overtroffen door die van Groot-Britan-
nie en Frankrijk. De zijde-industrie is zeer belangrijk. Wel is de pro-
ductie van ruwe zijde alleen in het kanton Tessino van belang, maar in
de fabricatie van zijden stoffen staan Frankrijk en Engeland nauwelijks
boven Zwitserland; de hoofdzetels voor dezen tak van nijverheid zijn Bazel
en Zürich. Wol-nijverheid wordt bijna overal in 't klein uitgeoefend. Lin-
nen-industrie treffen we bijna uitsluitend aan in 't kanton Bern. Kantklop-
perij is een bekende tak van Zwitsersche nijverheid. Vlechtwerk van stroo
en paardehaar vinden we in Aargau, Freiburg en Tessino. De machine-
fabrieken te Ztlrich zijn beroemd; ook vindt men groote te Winterthur en
Genève. In het Berner Oberland is houtsnijderij eene bezigheid, die velen
een bestaan verschaft. Van de geheele bevolking van Zwitserland houdt
zich ongeveer ^/j gedeelte met nijverheid bezig.
De natuur legde aan den handel groote moeilijkheden in den weg, maar
toch is de Zwitsersche handel zeer levendig te noemen. De oorzaken van
dit verschijnsel zijn hoofdzakelijk te zoeken in de bloeiende industrie, die
hare grondstoffen meest van elders moet hebben, en wier producten in
groote hoeveelheden worden uitgevoerd, het groote tekort aan vele levens-
middelen , den ondernemingsgeest der Zwitsers en de sedert lang reeds in dit
land heerschende handelsvrijheid. De hoogvlakte heeft reeds een vrij dicht
net van spoorwegen, die meest van Bazel uitgaan, de hoofdpoort van ge-
meenschap met het overige Europa. Op meer dan ééne plaats is de Jura
reeds door spoorwegen doorsneden; over Genève loopt de verbinding met
Zuid-Frankrijk, en door den St. Gotthard zullen weldra de treinen naar
Italië snorren. Maar niet alleen in de spoorwegen, ook in de kunstwegen
vallen de ondernemingsgeest, de volharding en de bekwaamheid der Zwit-
sers te bewonderen.
Bij een land als Zwitserland kan het bezoek van vreemdelingen op de
bronnen van bestaan niet zonder invloed zijn. Het aantal reizigers, die
voor hunne gezondheid of voor hun genoegen Zwitserland gedurende kor-
teren of längeren tijd bezoeken, beloopt duizenden ; men berekent de som,
die jaarlijks door de reizigers in het Berner Oberland wordt achtergelaten,
op 30 millioen francs. Hotelhouders, lastdragers, gidsen, wachten bij water-
vallen en bij grotten, menschen die planken over de beekjes leggen om
den reiziger gelegenheid te geven aan de overzijde te komen, bedelaars en
zooveel anderen leven van den vreemdeling. Menige stad met gebouwen
als paleizen zou zonder het drukke bezoek een eenvoudig bergstadje zijn
met een paar herbergen in plaats van brillante hotels, wier eigenaars bin-
nen enkele jaren schatrijk zijn.