Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
'447
en hoogst primitieve kleeding der inboorlingen, enz. Maar dat alles is,
met vele andere Havvaiische gebruiken, reeds verdwenen. De schepen wor-
den tegenwoordig door de kleine sleepboot Pele (zoo genoemd naar de
godin der vulkanen) naar binnen gebracht.
De vreemdeling maakt meestal uitstapjes naar eenige punten in den omtrek.
Hij rijdt b. v. naar Waikiki, een klein uur oostelijk van de stad gelegen,
waar de meeste rijke blanken van Honoloeloe in de schaduw van kokos-
palmen een buitenverblijf bezitten, en beklimt de steile helling van Dia-
mondhead, om een' blik te werpen in den met gras begroeiden krater van
den vulkaan. Of hij rijdt noordwaarts het Noeoeanoe-dal op, voorbij het
met ijzeren traliën omgeven steenen grafteeken, waar het gebeente van
bijna alle vroegere koningen en hoofden der Kanaka's rust. Ruim ander
half uur gaans in dit dal op eindigt eensklaps de weg: eene steile helling
Pali, 1500' hoog, breekt dien af en laat het uitzicht open op het noor
delijke deel des eilands. Rechts en links verheffen zich een paar 3000
hooge bazalttoppen. De reiziger, die bij deze steile helling is gekomen
geniet een prachtig gezicht op de weiden, de wouden, de suikerplantages
de rijstvelden, de heuvels en de dalen en verder op de donkergroene zee
Slechts één berg, de vulkaan Mokapoe, 700' hoog, breekt de effene kust-
lijn af Zijn gids vertelt hem, hoe voor lange jaren Kamehameha Noei
(de Groote), toen hij het eiland veroverde, de vluchtende vijanden voor
zich uit heeft gedreven het dal op, en hen allen zonder erbarmen van de
steilte heeft doen afwerpen in de diepte. Of de reiziger rijdt naar het
westen over kale, gespleten lava velden naar het zoutwatermeer Aliapaa-
kai, dat in een ouden krater wordt gevonden. Of hij rijdt nog verder
door naar het lieve dorpje Ewa, welks lagune, door de blanken Pearl-
river genoemd, reeds lang door de Amerikanen als oorlogshaven wordt
begeerd.
Doch keeren wij nog eenmaal naar de hoofdstad terug. Bij den dag
verliest de stad hare oorspronkelijke eigenaardigheden, om steeds meereen
Westersch karakter aan te nemen. Ieder jaar wordt het getal inbooriingen
kleiner, en sinds lang reeds heeft de Amerikaansche adelaar zijne vleu-
gelen uitgespreid, om zich bij eene gunstige gelegenheid op den buit te
storten. En dan zal in latere jaren voor Hawaii de dag komen, waarop
men in Honoloeloe even weinig meer aan de oude bewoners des lands,
aan hunne taal en hunne gebruiken zal denken, als dat nu in New-York
of in Havana het geval is.