Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
'444
Zoo ras dit maar mogelijk was, ging ik de stad bezien.
De niet zeer ruime straten kruisen elkander rechthoekig; in de oudere
deelen der stad worden ze geheel ingesloten door hooge houten schuttingen
of muren, waarboven alleen de blaren der planten uitsteken, terwijl van
de huizen niets te zien is. In de nieuwe straten daarentegen, vooral in de
breede, mooie Noeoeanoe-avenue, die zich tot zeer ver buiten de stad in
een dal uitstrekt, verhindert het elegante traliewerk het gezicht op de sier-
lijke villa's der blanke kooplieden en ambtenaren niet. Bijna al deze villa|p
zijn van hout en hoogstens van twee verdiepingen. Ze zijn met veranda's
voorzien en van tuinen omgeven, die met talrijke bananen-soorten, zeld-
zame waaierpalmen , tamarinden en andere tropische planten zijn versierd.
De meeste straten zijn met harde lava geplaveid en van smalle trottoirs
voorzien, die uit vast in elkaar gestampte stukken koraal bestaan. Ze dra-
gen deels Engelsche, deels inheemsche namen. Terwijl de naar den berg-
kant gelegene deelen der stad alleen smaakvol gebouwde buitenverblijven
en woningen der inboorlingen bevatten, die echter reeds overal zich van
hout en steen in plaats van gras en bladeren als bouwmateriaal bedienen,
bestaan de straten aan de haven uitsluitend uit steenen huizen van eenige
verdiepingen, meestal winkels, waar Amerikaansche en Europeesche weelde-
artikelen te koop worden aangeboden. De handel van Honoloeloe heeft
zeer geleden, sedert de Amerikaansche walvischvaardersvloot bijna geheel
vernield is, terwijl de potvisschen de omgeving der Hawaii-eilanden in den
laatsten tijd hebben verlaten. In 1865 heeft een kaperschip der Zuidelijke
staten vele walvischvaarders genomen, en in 1871 is door een ongeluk in
het ijs der poolstreken een groot aantal dezer schepen vernield, zoodat in
1874 in plaats van eenige honderden, slechts 43 walvischvaarders de haven
van Honoloeloe binnenliepen. Een voorkort met de Vereenigde Staten
gesloten handelsverdrag, waarbij wederzijds de in- en uitvoerrechten zijn
afgeschaft, zal echter de suikerteelt in bloei doen toenemen. Aan den
havenkant heeft Honoloeloe geheel het voorkomen van eene groote Ame-
rikaansche of Europeesche handelsstad. De grootste handelshuizen behooren
aan Amerikanen, Engelschen en Duitschers. Aan de kaaien liggen altijd
schepen: vele schoeners, die de gemeenschap tusschen de eilanden onder-
houden , koopvaardijschepen van alle natiën en bijna altijd een Amerikaansch,
een Engelsch en een Fransch oorlogschip. Deze drie staten hebben de
onafhankelijkheid van het koninkrijk Hawaii gewaarborgd en bewaken die
dan ook voortdurend, meer nog uit ouderlingen naijver dan uit belang-
stelling in de Hawaiiërs.
Hier mogen eenige statistieke opgaven eene plaats vinden. Volgens de
') De flora der tuinen is in waarheid kosmopolitisch te noemen: van alle mogelijk
tropische gewesten zijn planten naar hier overgebracht. Naast den inheemschen kokos-
palm staat de koninklijke palm uit West-Indië en de Afrikaansche dadelpalm. Oostin-
dische papaia's en mango-boomen, Chineesche bamboes en Braziliaansche araukaria's
bananen van verschillende streken en honderd andere planten zijn hier tegenwoordig te
huis. (Büchner, Keise durch den Stillen Ocean, 1879.)