Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
'442
Niet alleen om de traan, maar ook om de tanden, de spermaceti en de
amber wordt de cachelot gejaagd. De tanden worden als ivoor verwerkt.
In groote holten boven den schedel wordt spermaceti of walschot gevon-
den , dat zonder voorafgaande bewerking in vaten wordt geschept. Deze
vettige stof laat zich zeer fijn verdeelen en is daarom zeer geschikt, om
ze voor pommade te gebruiken; ook worden er fijne kaarsen van gemaakt.
De zeer kostbare, wasachtige , welriekende zelfstandigheid (amber), die soms
op de zee drijvende wordt gevonden, schijnt eene ziekelijke afscheiding
uit het darmkanaal van den potvisch te zijn. Zeer dikwijls heeft men er
overblijfselen in gevonden van inktvisschen, die het hoofdvoedsel van den
cachelot uitmaken.
HONOLOELOE.
De groep de vulkanische Hawaii- of Sandwich-eilanden (op de eilanden
zelve is alleen de eerste naam in gebruik, terwijl de tweede door James
Cook is gegeven) ligt in den Grooten Oceaan tusschen 155 en 160° WL. v.
Greenwich en 19—22° NB. in de richting van een 116 uur langen boog
van 't NW. naar 't ZO. Hunne ligging maakt ze tot een belangrijk station
tusschen Amerika aan de ééne en Azië en Australië aan de andere zijde.
De groep bestaat uit zeven groote, bewoonde eilanden: Oahoe, Kaoeai,
Niihaoe, Maoei, Molokai, Lanai en Hawaii, en vier kale rotseilanden
Kaoela, Lehoea, Kahoolawe en Molokini.
De hoofdstad van deze merkwaardige eilandengroep is Honoloeloe op
de zuidkust van het eiland Oahoe, dat in het midden van de groep ligt
en het derde in grootte is. Honoloeloe is de veiligste der Hawaiische havens
en wordt door eene dubbele rij van koraalriffen tegen de branding der
golven beschermd. De schepen komen door een smal kanaal, dat doorhe't
water van snelle bergstroomen in de riffen is uitgeslepen, in de haven,,
die in 't eerst dezer eeuw door potvischvaarders als aanlegplaats werd ge-
bruikt en waarbij, in de vlakte aan den voet der bergen tegenover den
ingang, een plaatsje ontstond, waarheen al spoedig de zetel van den koning
werd verplaatst.
Franz Birgham, die van 1873—75 op de Hawaii-eilanden vertoefde,
vertelt van Honoloeloe het volgende.
In acht dagen had de kleine schroefboot „Costa Rica" bij heerlijk weder
en volkomen rustige zee den afstand van San Francisco tot Oahoe afge-
legd. We stoomden dicht langs Koko-head, de 1200' hooge zuidoostspits
van het eiland. Op het daarachter liggende Signal-point meldde de wijzer-