Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
414
de mensch, — het individu zoowel als de staat, — zoekt dan ook de
gaven, hem door de natuur geschonken, te gebruiken en ontziet daarbij
geene moeite.
DE PANAMA-SPOORWEG.
Wie van Europa naar West-Indië of Centraal-Amerika reist, doet het
verstandigst te gaan met eene der groote booten van de Royal-mail-steam-
ship-comp., die tweemaal per maand van Southampton vertrekken. De
booten leggen aan op Barbados, Martinique, San Thomas, Jacmel op
Haïti en Kingstown op Jamaica, voordat de reiziger te Colón, zooals het
door de bewoners van Nieuw-Granada, of Aspinwall, zooals de Engelschen
en Amerikanen het noemen, het Amerikaansche vastland betreedt.
Aspinwall is eene der leelijkste en vuilste steden van Spaansch Amerika;
de stad is gebouwd op dijken, die in de moerassen zijn opgeworpen: het
geheele terrein is aan de zee en de moerassen ontwoekerd. De schepen,
zelfs de grootste stoombooten, leggen aan in de onmiddellijke nabijheid
van het eindstation des spoorwegs. De straten van Aspinwall zijn zandig
en zeer vuil, en de menschen die men er ziet zijn meest in lompen ge-
hulde, vuile Negers. Bovendien wonen er, daar het eene vrijhaven is die
voor den doorvoerhandel vrijwat beteekent, vele Europeesche kooplieden,
die haast allen drie of vier talen kunnen spreken, welk verschijnsel daar
volstrekt niet behoeft te bevreemden.
Gewoonlijk vertrekt twee of drie uur na aankomst van de stoomboot
een trein naar Panama. De prijs voor deze reis van vier uur bedraagt 25
dollars in Amerikaansch goudgeld, eene hooge som; doch men vergete
niet, dat de aanleg van den weg zeer veel heeft gekost. Meer dan 10000
menschen zijn bij dien aanleg aan koortsen en epidemische ziekten, door
de schadelijke uitwasemingen der moerassen veroorzaakt, bezweken. In
't laatst kon men geene arbeiders krijgen dan tegen betaling van 8 tot 10
dollar per dag.
De spoorweg volgt van Aspinwall af den zigzagloop der Chagres-rivier
en gaat zestien maal over den stroom. Van deze rivier maakten vroeger
de landverhuizers naar Californië gebruik; men werkte zich zoover moge-
lijk in kleine booten stroomop en vervolgde dan met moeite door het
woeste terrein den weg naar Panama. De steenachtige zeer oneffene bodem
is bedekt met een dicht kreupelhout, en dit maakt naast groote moerassen
en kleine dichte oorspronkelijke wouden het reizen zeer moeilijk. Tegen-
woordig zijn de oorspronkelijke wouden meest uitgeroeid, en ook het