Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
410
Het geestelijke leven in de zuidelijke steden is opverrena niet te verge-
lijken met dat in de noordelijke en westelijke. Zelfs in de jonge steden
van het westen, die nog ternauwernood een menschenleven lang bestaan,
wordt meer gelezen, onderwezen, geschreven en gedrukt en vóór alles
meer geld voor onderwijs uitgegeven dan zelfs in New-Orleans of Charles-
town. Geene enkele zuidelijke stad kan zoo goed ingerichte en rijke volks-
bibliotheken en openlijke leeszalen aanwijzen als b.v. Cincinnati of St.
Louis of ook zelfs als het jonge San Francisco. Wat in vroegere, betere
tijden in eenige zuidelijke staten ter bevordering van de ontwikkeling werd
gedaan, was bij het geringe getal van hen die ontwikkeling verlangden en
in staat waren ze te verkrijgen, en bij de beperkte vrijheid van uiting der
gedachten, die de slavenhouders meenden te mogen toestaan, eigenlijk als
zaak van weelde -te beschouwen en heeft dan ook weinig blijvends achter-
gelaten. Voor de volksscholen en vooral voor de scholen waar de neger-
jeugd onder\vijs ontvangt, is in de laatste tien jaren veel gedaan; maar
die betere regeling is nog te jong, dan dat men er veel resultaten van zou
kunnen zien. In 't algemeen kan men zeggen, dat de nieuwe staat van
zaken de zuidelijk staten en steden meer ontvankelijk heeft gemaakt voor
beschaving dan onder de vroegere toestanden mogelijk was.
PETROLEUM IN DE REPUBLIEK AMERIKA.
Op een van zijne tochten in Pennsylvanie maakte de bekende Fransch-
man Louis Simonin in gezelschap van twee jonge Franschen gebruik van
een' nachttrein van Pittsburg uit. Tegen hun' zin moesten zij de coujjé
deelen met eenige ruwe mannen, wier uiterlijk weinig goeds voorspelde.
Zij droegen de broekspijpen in de schachten der lompe laarzen, een fla-
nellen hemd, dat eene door de zon gebruinde borst bloot liet en een'
gordel, waarin een revolver stak. Ze spraken zeer luid en lieten nu en
dan onder elkander eene flesch met whisky gevuld rondgaan. Eindelijk
sliepen ze in, wat duidelijk werd bewezen door een luid gesnork, 't Waren
eenige van de laatsten van die ruwe klanten, welke in de eerste tijden
toen de petroleumbronnen werden ontdekt, samenstroomden en wanorde
en onveiligheid brachten in de pas bewoonde streken. Evenals van alle
kanten roofvogels komen neerstrijken op het aas, vertoont dat slag van
avonturiers zich overal, waar de ontdekking van edele metalen of petro-
leum de kans opent om plotseling rijk te worden. Maar uit de verwarring,
die zij stichtten, komt langzamerhand de orde te voorschijn, en tegen-
woordig is de rust reeds teruggekeerd in de petroleumdistricten. O i 1-C i t }•,