Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
407
DE ZUIDELIJKE STEDEN VAN DE REPUBLIEK AMERIKA.
Wie te voet van Canada naar Elorida reist en daarbij niet de steden
bezoekt, dien zal de overgang van noord tot zuid zeer langzaam en gelijk-
matig schijnen; want de natuur heeft hier geene grenzen getrokken, die
we in Europa in de Pyreneen, de Alpen en den Balkan vinden, en in
het zuiden woont niet, als in Europa, een andere volksstam dan in het
noorden. Bovendien is het verschil in klimaat tusschen noord en zuid in
Amerika niet zoo groot als in Europa; want de winters zijn zelfs in
Georgië en Alabama veel ruwer dan in Zuid-Italië of in Spanje, en eerst
in Elorida wordt de teelt van citroenen en oranjeappelen eene zoo belang-
rijke bezigheid als in Zuid-Europa.
Maar de steden maken, dat ook in Amerika een zeer duidelijk onder-
scheid tusschen noord en zuid valt op te merken. Zij herbergen een deel
van de plattelandsbevolking, die in deze verdichting hare eigenaardigheden
scherper doet uitkomen, waardoor het verschil met de noordelijke helft
der republiek des te sterker spreekt. Verder zijn in het zuiden sommige
zaken, die men gewend is in de steden tot volle ontwikkeling te zien
komen, achterlijk gebleven. Eindelijk heeft de kunst, evenals in Europa,
de zuidelijke flora in de noordelijk gelegen steden overgebracht, waardoor
men in de steden den indruk verkrijgt, alsof de half-tropische flora verder
noordelijk reikt dan werkelijk het geval is. De heuvels rondom Lyon
vertoonen nog den plantengroei der gematigde luchtstreek, maar de altijd
groene parken in de stad spreken voor den bewoner van noordelijker
streken reeds van het warme zuiden. Evenzoo is het met de laurieren en
de palmen in Cannes, Nizza en andere beschutte plaatsen aan de Middel-
landsche zee. Zoo is het ook in Richmond en alle verder zuidwaarts
gelegen steden. Men meent er reeds op den drempel der warme gewesten
te staan.
In het zuiden zijn oude en nieuwe, doodsche en levendige, stilstaande
en voomitgaande steden, evenals in het noorden. In den jongen staat
Florida en in vele gedeelten van de oudere slavenstaten, vooral in Georgië
en Alabama, worden groote oppervlakten eerst gekoloniseerd, en gelijken,
wat ontwikkeling en steden betreft, op vele westelijke staten van het
noorden. St. Augustine in Florida, de oudste stad aan deze zijde van
den Missisippi, en Richmond daarentegen spelen in de geschiedenis der
Vereenigde Staten reeds eene zeer belangrijke rol. Ook aan handelssteden
die naast Boston, Philadelphia of Baltimore kunnen worden genoemd,
ontbreekt het de zuidelijke staten niet. Maar wat er geheel wordt gemist,
het zijn die karakteristieke steden van het noorden: de als paddestoelen
verrijzende groote steden, de groote middelpunten voor nijverheid en