Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
401
uitgesproken, dat de openbare domeinen voor de werkelijke volksverhuizers
mochten worden gereserveerd.
Waar in de westelijke prairiën een spoorweg voltooid is, daar worden
de nabijgelegen streken spoedig door de blanken bewoond; steden en dor-
pen ontstaan en vervallen of komen tot bloei binnen een verbazend korten
tijd. De roode man echter verdwijnt als sneeuw voor de zon; hij neemt de
vlucht voor den nijveren blanke en de snuivende locomotief, hoezeer hij
zich ook eerst tegen den aanleg der spoorwegen moge hebben verzet.
Konden voor eenige jaren de producten der westelijke prairiën niet dan
met groote kosten worden vervoerd, sedert de tijd der spoorwegen voor die
streken is aangebroken, is dat reeds veel verbeterd. .
Daar is in de westelijke prairiën nog ruimte in overvloed en gelegenheid
om fortuin te maken voor hem die een goed verstand en den goeden wil
tot werken heeft. Maar gearbeid moet er worden. Wie naar Amerika gaat,
om er te luieren, zal bedrogen uitkomen. „Velen," zegt een dagblad in
New-York, „velen die uit het oosten hier komen, zullen op het gezicht
der prairie den moed laten zakken en zich in hun vaderland terugwenschen.
De steppe is een boek met wit papier, waarin de mensch zijne gedachten
moet schrijven, om zich en toekomstige geslachten aangename uren te
bereiden. Slechts door arbeid, en door arbeid alleen, is hier veel te ver-
krijgen , en wie zich daaraan wijdt, zal zich en zijnen kinderen een heerlijk
vaderland scheppen."
DE NOORDELIJKE STEDEN VAN DE REPUBLIEK AMERIKA.
In de steden concentreert en condenseert zich het leven van een volk;
daar vertoont het zich werkzamer en rijker, daar ontwikkelt het zich snel-
ler dan op het platteland, daar is zijn eigenlijk karakter beter te herken-
nen , daar richt het zich zeiven meer blijvende gedenkteekenen op, waarin
de nakomelingschap zijne geschiedenis kan lezen. In de steden komt het
grootste, het beste, het eigenaardigste van een volk tot de grootste ont-
wikkeling. Niet alleen in onzen tijd bevatten zij het belangrijkste wat de
beschaving op gebied van wetenschap, kunst, nijverheid en rijkdom heeft
voortgebracht, maar te allen tijde hebben zij dat gedaan, zoodat de ge-
schiedenis der groote steden een goed deel van de wereldgeschiedenis om-
vat. Hare namen: Athene, Rome, Jeruzalem, Babyion, — ze zijn als
't ware de titels van geheele hoofdstukken uit de wereldgeschiedenis, ze
omvatten in één woord wat die verhalen; één naam eener groote stad
roept als een tooverwoord eene gansche wereld van gedachten, eene zee
p. b. bos, Globe. 26