Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
399
De uitvoer van producten van het land uit Montreal is zeer aanzienlijk ;
van meer belang is nog de invoer van geweven stoffen, ijzerwaren, suiker
thee, koffie, spiritualiën etc. De stad heeft goede dokken en de scheeps-
bouw is er vrij aanzienlijk.
DE BETEEKENIS DER SPOORWEGEN VOOR DE WEST-
AMERIKAANSCHE PRAIRIËN.
De uitgestrekte Amerikaansche prairiën ten westen van den Missisippi
zijn eigenlijk eerst voorgoed voor het verkeer ontsloten sedert de voltooi-
ing van den Pacific-spoorweg in 1860. Sedert dien tijd zijn verschillende
zijbanen gebouwd, maar nog altijd is het spoorwegnet daar in eene eerste
ontwikkelingsperiode. Zoo heel veel tientallen jaren zal het zeker niet meer
duren, of de westelijke staten en gebieden der Amerikaansche Unie zullen
met een even dicht net van spoorbanen overdekt zijn als de staten ten
oosten van den grootsten der Noordamerikaansche stroomen.
Hoewel ze dus slechts in eene eerste periode van ontwikkeling verkee-
ren, is toch ook bij deze spoorwegen duidelijk de gunstige invloed te
herkennen, dien ze op de toeneming der bevolking en der beschaving
hebben. In Noord-Amerika bouwt men spoorwegen, om daarlangs steden
te doen ontstaan, terwijl in Europa spoorwegen slechts daar worden ge-
bouwd, waar steden zijn. De bloei der oostelijke staten dateert van den
tijd, toen men kanalen groef en goede macadam-wegen aanlegde; het wes-
ten daarentegen is eerst tot ontwikkeling gekomen, toen men met den bouw
van een spoorwegnet was begonnen. Zonder die spoorwegen zou, ten ge-
volge van de groote afstanden, reeds herhaaldelijk hongersnood zijn uitge-
broken in de westelijke staten, daar deze nu en dan van de verwoestingen
door sprinkhanen hebben te lijden.
Hoe weinig hinderpalen de vlakke prairiën ook over 't geheel aan den
aanleg van spoorwegen in den weg stellen, zoodat de rails soms mijlen
ver lijnrecht kunnen worden gelegd, toch ontmoet men meer moeilijkheden
dan zich op 't eerste gezicht lieten verwachten. De aanvoer van de bouw-
stoffen, de voeding en huisvesting van de talrijke arbeiders in streken,
waar slechts zeer weinig blanken wonen, waren allesbehalve gemakkelijk.
Buitendien had men te kampen met een diep geworteld wantrouwen, ja
met herhaalde aanvallen van den kant der inboorlingen. Men moest er
zelfs toe overgaan, de arbeiders wapenen te geven of militairen in dienst
te nemen. De vrees scheen niet ongegrond, dat de Indianen, als de banen