Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
398
43 kilometer lange kanaal Welland met 27 sluizen, brengt op Canadeesch
gebied de gemeenschap tot stand tusschen het Erie- en het Ontario-meer,
welker waterspiegels 100 meter in hoogte verschillen. Al deze waterwegen
zijn nu of worden door de regeering zoo veel verwijd, dat ze voor schepen van
1000 ton bevaarbaar zijn. Men hoopt daardoor Montreal tot het handelscen-
trum van het geheele groote Noordamerikaansche merengebied te maken.
Wat de toekomst echter ook nog verborgen houdt, Montreal is nu reeds
eene groote stad, de grootste en mooiste van Canada, ofschoon ze niet de
officiëele hoofd.stad is; dit is het veel minder aanzienlijke Ottawa. Het heeft
breede, goed onderhouden straten, groote en prachtige winkels, talrijke
banken en groote gebouwen. Kerken van verschillende secten zijn er in
menigte, maar voor het grootste deel gebouwd in een' stijl, die kenners
een' schrik op het lijf jaagt en de bewoners van Nieuw-Engeland in ver-
rukking brengt.
Eene stad als Montreal, die zoo op hare toekomst vertrouwt, moet
natuurlijk wandelingen hebben. Zij heeft er dan ook eene in den Mont
royal (waarvan ook de naam der stad is gevormd), die zich bij de
stad verheft. De prachtige weg, die zich rondom den berg naar boven
slingert, is een geliefkoosd rendez-vous voor rijtuigen en ruiters in den
zomer en voor sleden en sneeuwschoenloopers des winters. De geheele
berg is nu in een groot park herschapen, waarin de buitenverblijven der rijke
bewoners van Montreal prijken, en van zijn' top geniet men het heerlijkste
gezicht op de stad, den St. Laurens, zijne eilanden en de landerijen langs
zijnen oever. Eene tweede plaats, waarheen de stedelingen gaarne gaan,
is het eiland Sainte Helene, tegenover het oostelijke einde der stad en
eveneens als een park aangelegd.
Ten gevolge van de gemengde bevolking vertoont Montreal in zijne
verschillende wijken ook een verschillend karakter. Terwijl in het oosten
de onbemiddelde Fransche Canadeezen wonen, verheffen zich in het noor-
den naar den kant des bergs de sierlijke in dicht groen verborgen villa's
der Engelsche en Fransche kooplieden, ver verwijderd van de stoffige lucht
hunner kantoren. Het westelijke deel der stad is hoofdzakelijk Engelsch,
terwijl in het uiterste westen, waar het Lachine kanaal in den St. Laurens
uitmondt, 10000 van de 19000 Ieren der stad herbergt. Evenals overal
heeft ook hier de arme „Paddy" het slechtste deel gekregen: zijne wijk
is de leelijkste, slechtst onderhoudene en laagst gelegene, zoodat ze bijna
jaarlijks gedurende den ijsgang onder water staat. Nergens is de Ier een
goede buur, nergens wordt hij gaarne gezien; in Nieuw-Engeland bespot
hem de Yankee, in het verre westen de Duitscher, in de zuidelijke staten
de Neger, in Canada de Franschman en overal is hij de zondebok van
den Schot en den Engelschman. Zelfs met zijns gelijke leeft hij niet eens
in vrede. Lichtzinnig, onbestendig, blufferig, niet te vertrouwen, heftig en
brutaal als hij is, maakt hij zich nog het meest gehaat door zijne ontem-
bare begeerte naar posten en betrekkingen, waarin hij vaak op eene min-
der eerlijke manier zoekt rijk te worden.