Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
390
huizen met daarvoor staande banken, met tuinen, schaduw van boomen
en zonneschijn.
Eene mijner eerste uitstapjes, was naar den botanischen tuin, die met
zijne palmen, bloemen, fonteinen en schoone punten, waar men een uit-
zicht op den Tafelberg heeft, eene voortreffelijke wandeling aanbiedt.
De Tafelberg (1082 meter hoog en 1^/3 uur breed) is met de wolken,
die zijn' top omzweven, eene interessante verschijning. Het verschil in
temperatuur aan zijn' voet en op zijn' top bedraagt ongeveer 13° F. Als
er winden uit het zuiden of zuidoosten waaien, dan worden zij door de
volle breedte van den berg tegengehouden, en de meegevoerde dampen
verdichten zich in den vorm van wolken, die om den top blijven hangen
en daar het bekende verschijnsel van het „tafellaken" veroorzaken. De
bovenkant van dezen grooten witten wolkenkap is inderdaad vlak als een
over eene tatel uitgespreid tafellaken, terwijl zijne randen als de hoeken
daarvan langs de steile rotswanden neerhangen. Steken er heviger winden
op, dan glijdt de geheele wolk in grootsche plooien van den platten
top naar beneden tot op ongeveer 2600 voet boven de zee, waar zij in
eene luchtlaag komt met hoogeren warmtegraad en weder verdwijnt. Dit
dalen van de wolk, als 't ware een grootsche waterval, biedt, als het door
de op- of ondergaande zon wordt beschenen, een prachtig schouwspel aan;
ik zag het verscheiden malen; 't was alsof de gansche reusachtige Niagara-
val met rozenkleurige stroomen langzaam van den top naar beneden zweefde.
Het liefelijke landschap aan den voet des bergs met zijne wouden, villa's
en tuinen verhoogde de schoonheid van 't verschijnsel.
Kaapstad heeft mooie omstreken, en vooral eene wandeling „om de
Kloof" is rijk aan schoone vergezichten. Een spoorweg verbindt de stad
met de beroemde wijnbergen van Constantia aan de eene zijde, naar den
anderen kant met het 13 G.M. verwijderde stadje Wellington; 1) hij leidt
voorbij de schilderachtige en welvarende, echt oudhollandsche plaatsen
Stellenbosch en Paarl en door een heerlijk land, dat rijk is aan tuinen
en villa's.
Het klimaat van Kaapstad is zeer gezond; de plaats diende lang als
herstellingsoord voor Engelsche ambtenaren en officieren met verlof uit
Oost-Indië; sedert de opening van het Sueskanaal is dit echter opge-
houden. De bevolking van Kaapstad bedraagt 30000, waarvan ongeveer
de helft blanken; ^/g van die helft zijn van Nederlandsche, de overigen
van Engelsche afkomst. Onder de menschen van gekleurd ras zijn vele
Maleiers, die afzonderlijke moskeeën en priesters hebben. In 1870 werd
de verlichting met gas ingevoerd, niet zonder tegenkanting van hen die
meenden, dat men 't er vooreerst nog wel zonder kon doen.
Een paardenbaan voert naar de bekoorlijke aan zee gelegen dorpen
') Tegenwoordig reeds over Tulbagh en Worcester naar Beaufort, in de nabijlieid van
de Nieuweveldsbergen. Bene andere lijn voert naar Malmesbury.