Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
389
voor zijn levensonderhoud te voorzien. Aan landbouw doet hij niet; alleen
die Hottentotten, welke in de Kaapkolonie zich in dorpen bij zendings-
stations of bij boerderijen hebben gevestigd, oefenen landbouw uit. De
streken waar zij wonen, zijn dan ook over 't geheel door hare droogte
weinig voor landbouw geschikt, 't Is natuurlijk, dat ze dikwjls honger
moeten lijden.
De Khoikhoin wonen in matten hutten. Gebogen stokken worden in den
grond gestoken, matten daarover gespannen, en het huis is gereed. Men
neemt niet eens de moeite het van een leemen vloer te voorzien, en waar-
toe zou dat ook noodig zijn: men trekt binnen kort toch weer verder.
De matten worden opgerold, de stokken uit den grond getrokken en
samengebonden;, alles wordt met eenige houten melkvaten en eenige krui-
ken op de pakossen gelegd, en de horde trekt verder, om elders weer
neer te slaan, tot ook daar het gras afgeweid is.
Als wapens gebruikten de Hottentotten vroeger pijl en boog, ook speer
en werpspies. Nu zijn die wapenen, die het volk zelf uit ijzer vervaardigde,
overal door het geweer verdrongen, waarmee ze heel goed kunnen om-
gaan. Ook de oude kleeding uit gelooide schapenhuiden heeft bijna overal
voor Europeesche kleeren, of ten minste stukken daarvan) plaats gemaakt-.
Het voedsel is bij alle noordelijke stammen nog altijd hetzelfde gebleven
't bestaat uit melk, vleesch, knollen en wilde veldvruchten.
't Moet ons verwonderen, dat de Hottentotten nog niet uitgestorvei.
zijn; zij werden toch van hun land en hunne kudden beroofd, als slaven
der boeren tot eene andere leef\vijze gedwongen en hebben sedert het be-
gin dezer eeuw als vrijen weder voor hun levensonderhoud moeten zorgen.
KAAPSTAD.
Kaapstad ziet er van den zeekant indrukwekkend uit: de reusachtige
Tafelberg met zijnen platten top, de spitse Duivels- en de langgerekte
I,eeuwenberg vormen een romanesken achtergrond voor de hoofdstad der
Engelsche kaapkolonie, die een echt zuidelijk karakter draagt en aan eene
Spaansche of Grieksche stad herinnert. De straten zijn breed en regelmatig,
gedeeltelijk met mooie winkels voorzien; aan den westkant verheft zich
eene oude citadel, waarin voortdurend eene aanzienlijke troepenmacht is
gekaserneerd. De stad maakte op mij den indruk van nist, vrede en wel-
vaart te genieten; groote pleinen breken hier en daar de rustige straten
af; overal wordt het oog aangenaam getroffen door vriendelijke en nette