Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
376
DE TOEKOMST VAN DE ZUIDAFRIKAANSCHE BINNEN-
LANDEN.
Buiten den weinig beteekenenden uitvoer van kopalhars en koren op eenige
plaatsen aan de oostkust zijn de eenige uitvoerartikelen uit Zuid-Afrika's
binnenlanden aan de oost- en de westkust tegenwoordig nog slechts slaven,
ivoor, was en caoutchouc. Daaronder nemen ivoor en slaven quantitatiet
de eerste plaats in, in die mate zelfs, dat de overige artikelen nauwelijks
behoefden te worden genoemd, ware het niet, dat zij het bewijs leverden,
dat ook in andere zaken hier een winstgevende handel kan worden ge-
dreven.
De handelswegen , die nu worden gevolgd, zijn: vooreerst te land van
de havens der oostkust uit, zoowel van uit die welke aan den sultan van
Zanzibar als van uit die welke aan de Portugeezen behooren.
In de tweede plaats de weg langs den Nijl, waar echter door de koop-
lieden zoo veel misdaden en wreedheden zijn bedreven, dat naar de woor-
den van den overste Gordon „een ontdekking.sreiziger daar niet anders dan
met geweld kan doordringen, omdat de inboorlingen de goede bedoelingen
van iederen vreemdeling miskennen."
In de derde plaats de wegen, die van de westkust uit naar het binnen-
land voeren en waarvan door de Europeanen en hunne agenten tot dus-
verre alleen die over Bihé en over Kassandsji worden gevolgd. Hier zou
echter de Kongo waarschijnlijk als handelsweg tot in de binnenste gewesten
van het continent kunnen worden gebruikt.
Eindelijk eene route van Natal uit door de Transvaal langs het Draken-
gebergte naar de hooglanden der keerkrings-gewesten. Deze weg heeft het
voordeel, dat een gedeelte ervan door Britsch gebied loopt en dat hij niet
door de ongezonde kuststreken leidt: twee zaken, die tot de gevolgtrek-
king leiden, dat hij in de toekomst een der groote wegen zal worden,
waarlangs het verkeer met het binnenland plaats heeft.
Dat uit de haven van Zanzibar tegenwoordig jaarlijks voor 480000 gul-
den caoutchouc wordt uitgevoerd, en dat het gelukt is den uitvoer van
slaven aan de oostkust te doen ophouden, — waar de sultan het zijne aan
heeft toegebracht, — dat zijn omstandigheden van groot ge\vicht: 't is de
eerste schemering van eene heldere toekomst voor Afrika. Als een nieuw
winstgevend uitvoer-artikel zijn' weg kon vinden in een' tijd, waarin de
handel in Zanzibar door de onderdrukking des slavenhandels zeer kwijnt,
dan is daarmede het bewijs geleverd, dat een deel van het kapitaal het-
welk totdusver voor dien afschuwelijken handel werd gebniikt, op eene
betere wijze kan worden aangewend.