Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
366
maakt dit meestal een komischen indruk; de daar gevestigde kooplieden
hebben er echter veel ouder te lijden, en er ontstaan voortdurend onaange-
naamheden tusschen zwarten en blanken. De Amerikaansche Negers oefe-
nen geen gunstigen invloed op de inboorlingen uit; 't gebeurt daarentegen
menigmaal, dat de eersten tot de levenswijze der laatsten terugkeeren. De
ongezondheid der kuststreek en de onzindelijkheid der Negers veroorzaken
eene groote sterfte. De scholen zijn in den armzaligsten toestand. De heer
Lsnz is van oordeel, dat het voor de Amerikaansche Negers beter ware ge-
weest, dat ze aan de overzijde van den oceaan waren gebleven en dat
men daar voor hunne beschaving had zorg gedragen. Met de zedelijkheid,
de ontwikkeling, de welvaart is het poover gesteld; dat erkent zelfs de
Amerikaansche „African Colonization Society", en ook enkele meer ont-
wikkelde Negers zien het bedenkelijke van den toestand in, zooals blijkt
uit berichten in de door Negers geschreven „African Times", die in Mon-
rovia wordt uitgegeven.
De regeering bestaat uit een' Neger-president en eene kamer. De leden
daarvan worden gekozen door de weinige rijke plantage-houders en koop-
lieden; het eigenlijke volk heeft niets te zeggen en is geheel overgeleverd
aan de geld-aristocratie.
DE OLIEPAI.M.
Bezit Amerika onuitputtelijke petroleum-bronnen, Afrika kan zich be-
roemen op zijn' rijkdom aan oliën van plantaardigen oorsprong. De olie-
palm (Elaeis guineensis Jacq.) is zeker de belangrijkste plant voor Afrika.
Hij komt in een groot gedeelte van zijne tropische gewesten voor. Vooral
wordt hij aan de westkust van Senegambië tot Angola aangetroffen. Ook
in laatstgenoemde provincie is hij nog zelfs op eene hoogte van 600 tot
800 meter gevonden, en op het eiland Fernando Po treft men hem tot
dezelfde hoogte, ja tot 900 meter aan. Daarentegen komt hij ook in lage
kuststreken voor; althans Vogel zag hem tusschen Siërra Leone en de
Niger-monden op verscheiden plaatsen in de mangrove-moerassen. In het
binnenland schijnt de oliepalm zich vooral tot het gebied van den Kongo
en den benedenloop van den Niger alsmede den Binoewe te bepalen. Ook in
het tropische Amerika wordt hij aangeplant, waar verscheiden inheemsche
soorten van hetzelfde geslacht moeten voorkomen. Volgens O. Kuntze
wordt de oliepalm ook op Java aangekweekt.
De oliepalm bereikt eene stamhoogte van 10 tot 20 meter, in enkele
gevallen van 30 meter. De bladeren zijn evenals bij den dadel- en den