Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
B56
sumabel aan 't buffet echter schreeuwend duur en slecht. Meer nog dan
elders ondervonden wij hier hoe de mailreizigers vaak als vogelvrij-ver-
klaarden beschouwd worden, want de pachter, een Maltezer, liet ons drie
gulden voor één flesch bier betalen. — Daar het gloeiend heet was, moes-
ten wij er op bedacht zijn in tijds naar eene goede plaats op den gereed-
staanden trein uit te zien, te meer daar het nogal druk zou loopen, want
de boot van Marseille had ruim tachtig passagiers aangebracht, zoodat
met die van de Ripon er minstens honderd veertig eerste klasse mailrei-
zigers plaats moesten vinden. De coupé's eerste klasse zijn ongeveer even-
zoo ingericht als bij ons, behalve de zittingen die van gevlochten rotting
zijn, en boven in het plafond is een soort van draaimachine als ventilator
aangebracht. Kapitein Pelley, mijn reisgenoot en ik stapten in eene coupé
waar plaats was voor acht persoon, sloten onmiddellijk het portier en de
overige raampjes aan de zijde der wachtkamer, en drongen ons alle drie
vóór het eenige geopende raam, alsof wij door de volte genoodzaakt waren
aldus te staan. Als een schrikbeeld om famieljes met dames en kinderen
af te weren, hadden wij elk een cigaar in den mond. Met het laatste gelui
stormden de passagiers uit de wachtkamers naar buiten, en niemand dacht
er aan ons portier te openen. Na een half uur van verwarring waren allen
geplaatst, namelijk met acht of tien in elke coupé .... bij eene hitte van
92°. Ongeduldig wachtten wij het laatste flui^e, de klok wees reeds over
het uur van vertrek, de passagiers gaapten als zoovele geknipte vogels door
de geopende raampjes, alles was blijkbaar gereed, en toch bleven wij stil-
staan. De stations-chef en de conducteurs wandelden dood op hun gemak het
perron op en neder, rookten de eene cigarette na de andere, en deden of
ze nog tijd in overvloed hadden. Ten laatste begonnen de reizigers te
pruttelen dat ze doelloos veel te vroeg in den benauwden trein waren
opgesloten; men riep om den stations-chef, en deze verklaarde dat hij
den trein niet mocht laten vertrekken vóór dat het ijs voor den onder-
koning of Pacha, zoo als men hem gewoonlijk noemt, te Katro was aan-
gekomen. Waarlijk echt Turksch — om éen Pacha te verkoelen, moesten
twee honderd menschen een uur lang gebraden worden.
Na van negen tot tien uur gewacht te hebben, was eindelijk het ijs
voor den Pacha aangekomen en weldra stoomden wij met volle vaart
langs de vruchtbare oevers van den Nijl. Daar het in het heete of drooge
jaargetijde was, zag het landschap er dor en kaal uit, en ik moet beken-
nen, dat Egypte mij .schrikkelijk tegenviel, vooral omdat er weinig meer
boomen zijn dan in Noord-Holland. In de maanden volgende op de over-
strooming van den Nijl, zijn al de velden, die nu alleen met verdorde
stoppels prijkten, groen, doch zelfs dan kunnen zij er nooit zoo bevallig
uitzien als die in ons vaderland. Thans echter zag alles er even verdroogd
uit, en slechts hier en daar stak een enkele dadelboom zijn bestoven
kruin boven de vervelende verschroeide vlakte omhoog, terwijl het oog
slechts met weerzin, in een blik op de naakte bruine rotsheuvels en zand-
bergen der woestijn in de verte, eenige afwisseling zocht voor zooveel een-