Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
343
sehen.... Daar naderen ze de eerste, zwaarbegroeide bergkloof — maar
de jagers dringen dicht achter hen op ... en nieuwe vervolgers komen van
den anderen kant opzetten. De afstand krimpt!... de reddende heester-
bosschen nemen toe ... en openen zich! Nog enkele schreden!... de adem
der snuivende paarden moet hen raken!... nog één sprong — maar ze
zijn er — en ze schieten vooruit, de woeste bergwildernis in, waar geen
ruiter hen volgen kan ... en ze zich bergen kunnen in 't wilde ravijnwoud!
Ditmaal ten minste zijn ze den dood ontgaan, om morgen misschien te
sterven onder den bloedigen muil van een geduchter vijand; — of een
anderen keer te vallen onder 't bliksemend staal of 't knetterend lood dat ze
heden getrotseerd hebben! Maar voor ditmaal zijn ze vrij; en we misgunnen
hun die vrijheid niet. Leven en vrijheid — dat is levensgenot! ...
VAN MAKASSER NAAR DE KEI-EILANDEN IN EEN
INLANDSCHE PRAUW.
Het was in het begin van September, en het regenseizoen was juist te
Makasser ingevallen. Nagenoeg drie maanden lang had ik de zon dagelijks
boven de palmboschjes zien verrijzen, tot het toppunt stijgen, en zich als
een vurige bol in den oceaan dompelen, zonder dat zij ook maar op
een enkel punt van haren loop beneveld was. Nu hadden zich donkere
looden wolken over den ganschen hemel samengepakt en schenen de ster
van den dag blijvend onzichtbaar te maken. De sterke oostenwinden, heet
en droog en zwanger van stof, die tot dusverre dagelijks waren opgestoken
even zeker als de zon uit de kimmen verrees, hadden plaats gemaakt voor
veranderlijke onstuimige windvlagen en zware regens, die dikwijls drie
dagen en nachten aanhielden; de verschroeide en opgescheurde, met stop-
pels bedekte rijstvelden, het eenige schier wat gedurende het droge weder
de omtrek der hoofdstad palen ver in alle richtingen te aanschouwen gaf,
waren reeds zoozeer overstroomd, dat men ze slechts in bootjes kon over-
gaan , tenzij men zich bedienen wilde van den doolhof van paden over de
kruin der smalle dijkjes, die de verschillende vakken vaneen scheiden.
De ervaring leert dat in Zuid-Celébes vijf maanden lang geen verande-
ring in deze soort van weder te verwachten is, en ik besloot daarom ge-
durende dien tijd een gunstiger klimaat voor het verzamelen van natuur-
voorwerpen op te zoeken, om met den volgenden drogen moeson terug
te keeren en mijn onderzoek voort te zetten van het district waaraan ik
nu wilde vaarwel zeggen. Gelukkig bevond ik mij in een der groote mid-
delpunten van den inlandschen handel in den Archipel. Roian van Bórneo,