Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
299
bedevaartplaats, niet minder beroemd dan Benares of de tempel van den
Dzjagannatha. Jaarlijks komen er wel 150000 pelgrims, om in het heilige
water van de rivier Phalgoer te baden, waar de stad aan ligt. Zij werpen
zich ook ter aarde in den tempel Wisjnoe Pad voor de indruksels die de
voet der godheid daar heeft achtergelaten. Europeanen worden in den
tempel niet toegelaten. Wisjnoe kwam hier op aarde om den boozen geest
Gaja te vernietigen. Rousselet was er getuige van, hoe ontstuimig de
fanatieke, domme menigte elkander verdrong. Velen drongen woest en
huilend vooruit; mannen en vrouwen wilden het heiligdom zien; maar
de Brahminen, de hebzuchtige priesters, lieten niemand toe, voor hij be-
taald had. Als een pelgrim niet genoeg gaf of niets bezat, grepen zij hem
aan, trokken hem de kleeren van het lichaam, bonden hem de duimen
aan elkaar en joegen hem naakt weg. En de boeteling verdraagt die mis-
handelingen en afzetterijen zonder morren!
Ten zuiden van Gaja liggen de puinhoopen van Boedhistische heilig-
dommen rondom den Boedha-boom; deze boom is misschien 300 jaar
oud, maar hier heeft reeds voor 2000 jaar een boom gestaan. Ook deze
boom wordt door de pelgrims bezocht; de Brahminen, die zich meester
maakten van alle heiligdommen der door hen verdreven Boedhisten, heb-
ben Boedha zelfs als Gautamdeo in hun Pantheon opgenomen. Men vindt
bij Gaja en bij Bihar in de rotsen uitgehouwen grotten uit den tijd van
het Boedhisme; sommige zijn misschien nog ouder.
Van Patna spoort men in een paar uur naar Monghyr door eene streek,
die de fijnste opium levert. De stad ligt op een hoogen rug aan den'Gan-
ges, die hier bij hoog water ruim een uur gaans breed is. Hier wonen
eenige Europeesche planters. Ten zuiden van Monghyr ligt Dsjamalpoer,
dat eerst gedurende den aanleg van den East-Indian-railway is ontstaan.
De regeering heeft daar ijzergieterijen, machinefabrieken enz.
Moersjidabad ligt aan beide oevers van den Gangesarm Bhagaratti. Ook
dit bovenste gedeelte der Gangesdelta staat gedurende den regentijd dik-
wijls onder water, en de vele wateren der delta hebben zich in den loop
der tijden dikwijls nieuwe beddingen geschapen. Zoo is b.v. Radsjmahal,
de vroegere hoofdstad van westelijk Bengalen, die eens aan den Ganges
lag, door de rivier, waarin zij hare belangrijkheid als handelsplaats te
danken had, verlaten en dientengevolge erg vervallen. De Ganges stroomt
door dezen bodem, dien hij uit den Himalaja en van de hoogvlakte van
Dekan heeft aangevoerd, zooals hem goeddunkt. Zulke rampen, als waar-
door Radsjmahal is getroffen, komen meer voor. Zoo werd de eens zoo
beroemde stad Gaur of I.aknöti in puinhoopen veranderd, waarop en
waarbij nu bo.sschen groeien, die den tijgers tot woonplaats verstrekken.
De stroom zette het land onder water en baande zich een nieuwen weg.
Wie kan er borg voor staan, dat niet ook eenmaal Calcutta, de trotsche
hoofdstad, door zulk eene ramp wordt getroffen ?
Moersjidabad is eene der belangrijkste steden van Bengalen. De wijk der
mboorlingen bestaat uit ellendige, met palmbladeren bedekte leemen hut-