Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
295
schen khan of karavanserai. De aanzienlijkste daarvan ligt buiten de stad
en heeft veel ruimte ter herberging van menschen en dieren; maar ten
opzichte van de zindelijkheid ziet het er voor de eersten niet veel beter
uit dan voor de laatsten. De Oosterling strekt de liefde tot zijn' naaste
ook over de dieren uit, en hij vindt het 't gemakkelijkst, door tot
hen af te dalen het verschil te nivelleeren. De deurwachter wapende zich
met zijn kolossalen sleutel en voerde hem door de corridor naar eene onbe-
zette ruimte, waarvan hij de deur openstiet en het inwendige te zijner
beschikking stelde. Het zou inderdaad gevaarlijk zijn geweest, zich tusschen
deze vier naakte steenen wanden te wagen; want Bastian wist, dat het
donkerkleurige stof, dat ter dikte van een duim den bodem bedekte, uit
eene menigte halfverhongerde roofdier^es bestond, die slechts op eene buit
wachtten om er zich op te storten. De portier bekommerde er zich verder
niet om, of hij binnen of buiten bleef. Hij had zijn' plicht vervuld, nu
hij den vreemdeling met de gebruikelijke plichtplegingen den sleutel had over-
handigd en daarvoor zijne bachsjiesj (drinkgeld) had ontvangen. Dr. Bastian
verhaalt verder, hoe hij zijne kamer bewoonbaar maakte. Ik liet, zegt hij,
mijne bagage op het opene plein van de karavanserai en zond mijn' be-
diende uit, om een half dozijn waterdagers te huren en bezems en borstels
te koopen. Nieuwe matten zijn overal goedkoop te verkrijgen, en zijn ze
ook al niet fijn en elegant, ze zijn toch geschikt om ze eenige dagen te
gebruiken. Door vegen, wasschen en schrobben en door den vloer met
matten te bedekken, was de kamer des namiddags in een' toestand, dat
ik ze kon betrekken. Nu werd er nog eene aarden waterkruik gekocht, die
dadelijk gevuld werd; mijn bed werd voor het venster als divan uitgesla-
gen , waarop ik mij nèervlijde om den geur der latakieh ') te genieten.
Des avonds werden de koffiehuizen op het ruime plein door bonte olie-
lampjes verlicht, welker schijnsel in helderheid bij eené schitterende gas-
verlichting moet achterstaan, doch juist daarom de verschillende groepen
des te schilderachtiger deed uitkomen. Daar waren Arabieren met hunne
donkere boernoes (wollen mantel met kap), Arnauten met glinsterende
wapenen, Tataren met breede tulbanden, die nu eens hier in de blauwe
wolken van hunne waterpijpen waren gehuld, dan daar over het schaak-
bord leunden, terwijl ginds groepen zich verzamelden rondom den recitee-
renden verteller, om naar de verhalen van den duizend en een nacht te
luisteren. Ten einde de warmte van den nacht beter te verdragen, sliepen
de logé's van de karavanserai in de gangen, en de eerste uren van den
nacht zat ik onder 't genot van pijpen en watermeloenen met mijne buren
samen, Koerden-hoofdlieden, die wonderbare roovergeschiedenissen van de
ongeloovige volken uit het verre westen en noorden wisten te verhalen.
De haven van Beiroet werd door Emir Fachreddin, evenals die van
Saida, zijne residentie, bedorven, om zich tegen de Turksche vloot te
') Latakieh o) Latakiais tabak, van de Syrische stad van dien naam. In de
oudheid werd de stad Laodicea genoemd.