Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
294
wanneer de vijand het beeld, dat aan de grenzen stond, naderde.) —
Hier zijn ook opschriften uit den tijd van Aurelianus.
Reeds vóór Tyrus en zelfs vóór Sidon genoemd wordt, spreekt Sanchu-
niathon van Byblus en Berytus. Later traden beide laatstgenoemde steden
op den achtergrond, en na het korte bloeitijdperk van Berytus, terwijl
Agrippa Herodes daar resideerde, kon het zich in de middeleeuwen met
Sidon of Saida niet meten. Eerst sedert de aardbeving, die de laatste stad
verwoestte, verhief het zich vooral onder Mehemed Ali's bestuur weder
tot hoogeren rang, en tegenwoordig concentreert zich hier de Europeesche
handel met het Oosten.
Beiroet, de stad der bronnen, de zetel der nimf Berae, de aan Baal
Berith gewijde stad, ligt in een waar paradijs op de voor het overige met
dor duinzand en naakte steenen bedekte kust van Phenicië. De beekjes,
die van de bergen afstroomen, zijn door kleine kanalen overal door het
land geleid, om de uitgestrekte moerbei-plantages te besproeien. Rondom
zijn tuinen met oranjeappels en citroenen, olijven en palmen, terwijl het
hooggebergte, dat de trotsche ceders draagt, de rijst- en katoenvelden der
heuvels begrenst. De rivier der stad stroomt door dichte bosschen van
bloeiende oleanders, waartusschen rijen populieren, en aan de andere zijde
der stad, waar rumen van oude en later dagteekening door elkander staan
en in het dichte groen zijn gehuld, is een donker woud van pijnboomen,
dat daar is aangelegd, om als een natuurlijke dam het bebouwde land
tegen het voortrukken der duinen te beschermen.
Beiroet herinnert den bezoeker sterk aan Alexandrie, dat in den vroe-
geren zoowel als in den tegenwoordigen tijd, als stapelplaats voor den
Europeeschen handel in het Oosten, eene bedrijvige maar ordelooze en
ongelijksoortige bevolking tot zich trok. Ook in Beiroet is eene Oostersche
en eene Westersche wijk. Terwijl in de enge en donkere, door tapijten
beschutte en koel gehouden straten van de bovenstad zwijgend lange rijen
kameelen voorttrekken , waarop de zoon der woestijn droomend schommelt ;
terwijl daar de Turk stom achter zijne waren in den bazaar zit, en de slaaf
zonder eenig geluid te maken over den gladden vloer van het koffiehuis
loopt, — woelt op de heete, door de zon beschenen kaden alles onder
het drukste spreken en schreeuwen dooreen. Hier springt de Spaansche
matroos aan land met het breede mes in den gordel; daar gesticuleert de
Napolitaan voor de gaarkeuken ; ginds schreeuwen eenige Franschen door
elkander, terwijl ze in eene kroeg de wijnflesch aanspreken; daar weer
loopen, ja rennen de Joden, Armeniërs en Grieken rond. Daartusschen
liggen groote balen opgestapeld, booten roeien af en aan om ladingen in
te nemen en te lossen, kantoren en pakhuizen staan van 's morgens vroeg
tot 'savonds laat open. Er is eene Grieksch-Italiaansche fonda in de stad,
die op den naam van hôtel aanspraak maakt en dien, in vergelijking met
alle andere, die men in Syrië aantreft, dan ook wel verdient. Bij zijn
eerste bezoek van Beiroet logeerde Dr. Bastian hier; de tweedemaal, toen
hij verscheiden dieren bij zich had, gaf hij de voorkeur aan een inland-