Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
292
De bewoners van Bagdad, 67000 in getal, zijn meest Arabieren; maar
met de Turksche regeering zijn er ook vele Turken gekomen, terwijl de
zeer talrijke Perzische kolonie van oudsher in de Khalifenstad, of eigenlijk
in het geheel door Perzen bewoonde stadje Ghadhim (Gadzim), nabij Bag-
dad, zich heeft gevestigd. Terwijl de Arabier zich onderscheidt door
matigheid, verstand en vlijt, is de Turk een luiaard zonder kennis, zon-
der liefde voor studie of burgerlijk beroep. Hij wordt meestal soldaat of
brengt zijne jeugd met niets-doen door, tot hij door protectie 't een of
ander ambtje krijgt. Dan ontwikkelt hij die zegenrijke werkzaamheid, die
in het Oosten maar al te zeer berucht is. De Perzen vormen het handel-
drijvende deel der bevolking, zijn geldwisselaars en bankiers. In Bagdad
hebben zij meestal slechts hunne bureau's, magazijnen en kantoren, terwijl
hunne eigenlijke woonplaats het bovengenoemde Ghadhim is, waar de
laatste Aliïetische of Sjiïetische imam, Musa, onder eene vergulden moskee
ligt. Nog steeds hopen de geloovige Perzen op de terugkomst van dien
laatsten imam, die niet gestorven, maar verdwenen is.
Mithat-pasja heeft een tramway van Bagdad naar Ghadhim laten aan-
leggen , waarlangs de Perzische kooplieden 's avonds naar hunne woningen
terugkeeren. Het geld hiervoor kon Mithat niet langs den gewonen weg
bijeen krijgen; maar een Turksch pasja weet is een dergelijk geval altijd
raad: hij zond zijne gensdarmen uit, —■ en het geld kwam er. 't Schijnt,
dat deze Mithat-pasja zich beroemd heeft willen maken. Hij heeft toch
straat-locomotieven in het steppenzand van Bagdad willen doen invoeren,
en voor die „wonderwerken" oogstte hij de grootste bewondering eii ver-
wondering der Arabieren in. Nu liggen ze in een' hoek van het Tigris-
kasteel te roesten. Men zou kunnen vragen, of den bewoners van Mesopo-
tamie misschien ergens anders de schoen wringt dan in 't gemis aan straat-
locomotieven of tramways; maar in een land, waar de Turksche hervor-
mers aan het werk zijn, gaat natuurlijk ook alles op zijn Turksch.
VAN BEIROET NAAR SOER.
Het was tegen het einde der derde nachtwake, verhaalt Dr. Adolf
Bastian, dat wij, van Damaskus komende, den kam van den bergrug be-
reikten, welks westelijke helling naar de kust afdaalt. Wij zagen uit het
halfdonker, dat ons omgaf, neer op eene grijze nevelmassa. Zoo moet de
Phenicische mythe het zich hebben gedacht, toen ze schreef: „in den be-
ginne was de tijd en een chaos van verwarde nevels." De vormlooze chaos
geraakte in golvende beweging; hij begon zich te verdeelen en vormde