Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
282
zenjacht kan gaan; dit i)ark heeft alleeën van vijgen-, granaat- en pistache-
boomen en i6 druivensoorten. Khokand onderscheidt zich gunstig van alle
Centraalaziatische steden door zijne betrekkelijk breede straten en een groot,
haast regelmatig plein; ook zijn de straten er in 't algemeen minder vuil
en er heerscht veel drukte. Over een riviertje, dat Khokand doorsnijdt,
liggen twee flink gebouwde bruggen. De bazaar is de grootste en rijkste
in Russisch Centraal-Azie. De verschillende handwerken en gilden worden
ieder in eene afzonderlijke straat uitgeoefend. De wijken, waar goud- en
zilverwerk, zijden stoffen en borduur- en stikwerk worden verkocht, zijn
wel de moeite van een bezoek waard; want de reiziger vindt er zilverwerk
met turkooizen ingelegd, dat zelfs een Europeesche juwelier eer zou aan-
doen. Het stikwerk op laken en leder overtreft in levendigheid van kleur
en regelmatigheid de Europeesche fabrikaten. Ook vervaardigen vele koper-
smeden elegant gevormde kannen. Al deze waren zijn betrekkelijk niet
duur, daar de handenarbeid over 't geheel hier zeer goedkoop is.
Nu reeds zijn de inkomsten van Ferghanah voldoende om de uitgaven
te bestrijden, en als dit vruchtbare landje goede wegen en kanalen bezit,
zullen er ongetwijfeld waren worden uitgevoerd, die de moeite rijkelijk
zullen loonen. Het uitzuigingssysteem der kleine Centraalaziatische despoten
en hun belachelijk beheer der finantiën heeft gelukkigerwijze opgehouden;
kooplieden en landbouwers, nu zeker van hunne bezittingen en hunne in-
komsten, zullen spoedig het voordeel van het Russische bestuur op prijs
stellen, en eene verstandige Europeesche kolonisatie zal het gebied van
Ferghanah in korten tijd tot een der rijkste en nijverste streken van Cen-
traal-Azie maken.
PEKING.
Volgens de Chineesche geschiedenis is Peking eene der oudste steden
van China. Reeds in de 12e eeuw v. C. wordt zij onder den naam Ki
vermeld. In den tijd van Confucius (6e en se eeuw v. C.) was zij de
hoofdstad van een vorstendom, dat Yen heette. Deze naam Yen, die zwa-
luw beteekent, is nog tegenwoordig voor de omstreken van Peking in ge-
bruik, vooral in de taal der geleerden. Toen keizer Sji-huang-ti in 221
v. C. China tot één rijk vereenigde, verloor ook Yen zijne zelfstandigheid
en behoorde voortaan tot China. In den tijd van de groote Tang-dynastie
(6i8—907 n. C.), toen China waarschijnlijk het beschaafdste land der
wereld was, heette Peking Yu-tshóu; ze was toen niet de hoofdstad. In
937 werd Peking residentie-stad en sedert is zij dit met kleine uitzonde-