Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
T
S?3
aan 't begin van Juni onoverkomelijke hinderpalen in den weg, terwijl dan
de KarLsche zee zelve door den invloed van de warmere wateren van Ob en
Jenissei reeds grootendeels vrij van ijs is. Russische schepen, in deze stre-
ken gebouwd en bijna op dezelfde plaats bevracht, kunnen dus een vrij
grooten weg, n.l. tot de genoemde straten, zonder gevaar afleggen, als de
buitenlanders daar eerst kunnen binnenvaren.
Het grootste voordeel voor de Russen is echter dit, dat de scheepsbouw
in Siberië zeer goedkoop moet zijn, omdat er zoo groote rijkdom aan
hout en ijzer (het laatste in den Oeral) is. De schepen kunnen, zonder
onnutte reizen te maken, bijna op dezelfde plaats waar zij gebouwd wor-
den, hunne lading innemen, terwijl buitenlandsche schepen met weinig
uitzonderingen met ballast in de heenreis moeten maken. Een in Siberië
gebouwd zeilschip dekt dadelijk na zijne eerste reis minstens de helft van
de bouwkosten. Deze in Siberië gebouwde schepen kunnen dan in de ha-
vens waar ze aankomen, nog tegen goede prijzen worden verkocht. Op
geene andere zee kan de Russische scheepvaart op zoo zekere en groote
winsten rekenen als op de Karische zee.
DZJOENG ARIJE.
Dzjoengarije, in 't algemeen beschouwd een Alpenland in 't gebied van
den Ili, onderscheidt zich gunstig van de woeste steppengebieden van
Russisch Centraal-Azië. 't Klimaat is er mild en gezond, de bodem zeer
vruchtbaar, en de talrijke wateraderen maken de kanalisatie gemakkelijk;
alle korensoorten gedijen hier voortreffelijk, en ooftboomen, wijnstokken
en meloenvelden verkwikken het oog van den reiziger. Op de hellingen
der noordelijke bergen ziet men prachtige dennenbosschen; de bijrivieren
van den Ili vloeien door schaduwrijke dalen tusschen wilgen en populieren
door, ja zelfs in de vlakte ziet men bosschen, die aan de volhardende
vlijt der Chineezen zijn te danken; over eene uitgestrektheid van 48 kilo-
meter heeft dit volk een iepenbosch geplant, welks statige stammen en
bladerrijke takken den reiziger aangenaam aandoen, die vermoeid is door
de eentonigheid der steppen. In 't gebergte wemelt het van beren, wolven,
vossen en groote herten; in de vlakten ziet men hazen, konijnen en snel-
voetige reeën; arenden, gieren en valken zweven in de lucht; in de boschjes
langs de rivier schuilen goudkleurige fazanten, blauwe raven, schoon gevederde
meerlen en allerlei zangvogels. Langs de oevers van den Ili stappen reigers,
kraanvogels en ooievaars en kwikstaartjes, en op zijne oppervlakte zwem-
men zwanen, eenden en ganzen. In de bergen ontbreekt het niet aan
F. R. Büs, Globe. 18