Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
272
Toen de Kozakken in het uiterste noordoosten, in het land der Tsjoek-
tsjen waren gekomen, vonden zij geene sabeldieren meer. Hier waren het
de kostbare vacht van den zeeotter en de mammouthstanden, die hen
aanlokten.
De zeeotter lokte de Russen zelfs tot over de Beringsstraat naar Aljaska,
en de mammouthstanden voerden hen naar de hoognoordelijke kusten en
naar de eilandengroep van Nieuw-Siberie.
DE HANDELSWEG DOOR DE KARISCHE ZEE.
De bekende „ijskelder", de Karische zee, schrijft de „Golos", — een
Russisch blad, — bewijst sedert de tochten van Nordenskjöld steeds meer,
een zeer slechte ijskelder te zijn, waarin het ijs niet langer blijft dan tot
het midden van Juli. Niet alleen wij Russen, maar iedereen was er vast
van overtuigd, dat over deze zee alle verkeer met Siberië langs den waterweg
voor altijd onmogelijk was; vele bewoners van Noord-Siberie meenden,
dat het noordelijke deel van den Ob-boezem alle zeven jaren slechts een-
maal ontdooide. Nu is men van deze dwalingen ten volle overtuigd. Tot
verwondering vaji alle zeevarende natiën werd reeds in het midden dezer
eeuw ongeveer een gebied ontsloten, dat voor handel" en verkeer ter zee
van groot belang is. Naar wij hooren, heeft zich in Bremen reeds eene
vereeniging gevormd, welker doel is, handels- en scheepvaartsbetrekkingen
aan te knoopen met de plaatsen aan de Siberische rivieren, en in Zweden,
Noorwegen, Engeland en andere staten heeft men hetzelfde plan.
Wat nu Rusland betreft, dit land is in 't geheel niet geneigd, de han-
den in den schoot te leggen en rustig toe te zien, dat andere volken rijk-
dommen vergaderen aan zijne kusten. Onze Russische zeevaartscholen
hebben reeds een groot aantal goede zeelieden gevormd. Een daarvan, de
l.ieflandsche boer Koerssein, bevelvoerder van het op kosten van Moskou-
schen koopman Trapesnikov gebouwde zeilschip „Sibiij", is de eerste, die
eene kostbare lading van Tjoemen en Tobolsk direct naar Londen heeft
gebracht. En nu heeft de heer Trapesnikov reeds drie groote zeilschepen
van Siberië naar Europa gezonden. Aan manschappen ontbreekt het ons
niet; we hebben alleen nog meer schepen noodig. Maar het bouwen van
schepen in Siberië biedt zoo vele voordeelen aan, dat het wel niet aan
ondernemende mannen zal ontbreken.
De Karische zee toch behoort geheel aan Rusland; de drie westelijke
monden daarvan, straat Joegor, de Karische poort en straat Matotsjkin,
leggen door hare ijsmassa's de van het westen komende buitenlanders tot