Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
XIV. AZIE.
HP:T sabeldier en de VEROVERLNG van SIBERIfï
DOOR DE RUSSEN.
Onder de dieren, die om hun' pels voor den mensch van groot belang
zijn, neemt het sabeldier (Mustella Zibellina) eene der eerste plaatsen in.
Het leeft hoofdzakelijk in de dichte wouden en de eenzaamste streken van
Siberië. Zijn donkere, langharige pels, die een zijdeachtigen glans heeft, zal
wel van oudsher een handelsartikel onder de bevolking van Noord-Azie
zijn geweest en heeft ook zeker reeds vroeg Europa bereikt. In de middel-
eeuwen moet vooral de inval der Mongolen den sabelpels in Europa meer
dan vroeger bekend hebben gemaakt. Maar eerst sedert het midden der
i6e eeuw, toen de Russen het middelste gedeelte van den Oeral begonnen
over te trekken, heeft het sabeldier eene belangrijke rol gespeeld in de
geschiedenis der ontdekkingen en veroveringen.
Een zekere Annika Stroganov had toen aan den westvoet van den Oeral
in het land der Syrjenen zoutmijnen ontgonnen, en tot hem kwamen
menschen uit het oosten, om zout tegen pelzen in te ruilen. Deze pelzen,
vooral de hooggeschatte en kostbare sabelpelzen waren het, die de Euro-
peanen naar het oosten over den Oeral lokten. Om sabeldieren te jagen
of te koopen, zond Stroganov zijne mannen het eerst over het gebergte,
en al handeldrijvende kwamen deze tot aan de rivier Ob. Daar de familie
der Stroganovs door hunne ondernemingen aan Rusland geene geringe voor-
deelen schonken, gaf de tsaar hun groote landstreken aan de Kama aan
den westvoet van den Oeral, waar zij volkplantingen vestigden, die vooral
door bergbouw en fabriekarbeid weldra tot bloei kwamen en de Stroganovs
groot en machtig deden worden, zoodat zij weldra vele blokhuizen en
een klein leger ter verdediging van hunne bezittingen hadden.
In 1578 kwam hier de kozakken-hoofdman Jermak Timofjejev , die op
echte kozakkenmanier met zijne ruiters in Zuid-Rusland een zwervend roovers-
leven had geleid, en nu de vlucht had moeten nemen voor de wrekende
hand van tsaar Iwan Wassilievitsj 11. Eerst waren zij Stroganov zeer wel-
kom, daar zij eene gewenschte uitbreiding gaven aan zijn legertje. Maar
mettertijd werd de bende van Jermak ook hier eene ware plaag. Zij stelde
zich niet tevreden met wat de gastvrijheid der familie Stroganov haar gaf,