Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
266
. t
breede straten of boulevards die met boomen zijn Veplant, met pronkende
doch juist geen schoone villa's en met vele openbare gebouwen versierd
zijn, als het slot, het museum, de polytechnische school, de middelbare
meisjesschool, het huis der afgevaardigden , kazernes, enz. Het eenige wat,
behalve de Acropolis, bij het binnenkomen in de stad dadelijk het oog
tot zich trekt, is het Theseum, het eenige gebouw, dat tot op den tegen-
woordigen tijd nog in zijn geheel is bewaard gebleven. Het staat rechts
lager dan de Acropolis op een plateau, zoodat het in zijn geheel kan
worden gezien. Een peristylium van eene enkele rij Dorische zuilen, zes
en dertig in getal, omgeeft den schoonen tempel.
Links van de straat, bijna tegenover het Theseum is de wijk Keramei-
kos, die vroeger door een' muur in twee deelen werd gescheiden. Sedert
eenige jaren hebben hier opgravingen plaats op uitgebreide schaal. Hier
werd de muur van Themistokles ontdekt, kwam het oude plaveisel voor
den dag en werd de poort geopend, die van de stad naar den heiligen
weg naar Eleusis voerde. De muren van huizen laten nauwkeurig de breedte
van den toenmaligen weg ontdekken. De stadsmuren zijn dubbel, en de
tusschenruimte is met aarde aangevuld, zoodat zij eene dikte van 3 a 4
meter hebben.
De Hermes-straat is de voortzetting van die van den Piraeus en strekt
zich ongeveer km. door het midden van Athene uit tot aan het
koninklijke slot, nog voorbij het oostelijke einde van de Acropolis. Aan
deze straat zijn de mooiste winkels, maar er is slechts weinig wat aan het
oude Athene herinnert. Maar rechts af zien we al spoedig het theater van
Dionysus, waar de opvoering der groote meesterwerken plaats had, dat
de dichters zag, die den letterkundigen roem van Athene grondvestten.
Eerst in 1862 werd het opgegraven. Een ander, en misschien het prach-
tigste gebouw in Athene, is de tempel van Zeus Olympius, niet ver van
het theater, op een laag plateau bij den Ilissus. Gelukkig is Griekenland
zeer zorgvuldig in het bewaren van zijne kunstschatten en op de verwij-
dering ervan, zelfs van brokken steen, wordt nauwkeurig acht gegeven.
Op de Acropolis, het Theseum en het theater zorgen wachters ervoor,
dat de moderne vandalen, n.l. de reizigers — Engelschen vooral — geene
schade aanrichten.
De vlakte, waarin de merkwaardige stad ligt, draagt alle kenmerken
van eene Grieksche vlakte: bijna afgesloten naar de landzijde, ligt zij
open naar den zeekant; den vreemdeling lokt zij uit tot landen, den be-
woner wijst zij op de buitenwereld. Als gemakkelijke rustpunten liggen de
eilanden in de zee verstrooid en maken zij het gevaar en de moeilijkheid
bij de eerste poging tot eene vaart op zee geringer. Bijna evenwijdig met
en zeer dicht bij de kust van 't vaste land loopen de kusten van Salamis;
op iets grooteren afstand, maar nog altijd zoo dicht bij, dat men het
meent te kunnen grijpen, verheft zich in sierlijke omtrekken «n met spitse
rotsen oprijzende Aegina uit de golven, en daarachter vertoonen zich in
eene lange rij de logge bergen van den Peloponnesus. De elkander vijan-