Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
262
om er ontwikkeling te brengen slechts zeer langzaam vruchten draagt en
soms zelfs geheel vergeefs is, bleef ook dit begin langen tijd meer veelbe-
lovend dan werkelijk nuttig. De spoorweg maakt den handelsweg van de
beneden-Donau naar de zee aanzienlijk korter. Evenwel is de handel hier
slechts weinig beteekenend, en in den laatsten tijd werd er meer gebruik
van gemaakt voor 't verzenden van troepen en oorlogsbenoodigdheden dan
van koren.
De Dobroedsja is steeds om hare ligging en hare gesteldheid van groot
strategisch belang gerekend, zoowel in den ouden tijd, toen keizer Tra-
janus de dubbele, op sommige plaatsen drievoudige versterking oprichtte,
waarvan de ruïnen nog bestaan, als in den Krim-oorlog, toen in 1854 de
Russen bij Braila, Galatz en Toeltsja over de Donau trokken, Matsjin
veroverden en zich bij den Trajanus-muur legerden, en in den laatsten
krijg, toen het Russische leger in 1877 weder bij Matsjin de rivier over
en de Dobroedsja binnentrok. De geschiedenis bewijst dus, dat noch de
natuurlijke grenzen, of de slechte wegen, noch de groote met struiken be-
groeide vlakten of de vele moerassen en de moeilijk begaanbare zand- en
leembodem, noch het gebrek aan eene behoorlijke huisvesting of het on-
gezonde klimaat of de onmogelijkheid om voedsel voor de troepen in het
land zelf te krijgen, de verovering van de Dobroedsja hebben kunnen be-
letten. En wie de Dobroedsja heeft genomen, dien staat de weg open naar
den vierhoek van vestingen in Oost-Boelgarije: Roestsjoek, Silistria, Sjoemla
en Varna. Maar volgens het tractaat van Berlijn zullen zoowel de vesting-
werken van de Donau-vestingen als die van sterke bergvesting Sjoemla
gesloopt worden.
Van Tsjernawoda af worden de Donau-oevers hooger. Wijd en zijd is
geen boom te zien, en de hooge oevers dragen geheel een steppenkarakter.
Reeds in den voorzomer beginnen de weiden hare frissche kleur te ver-
liezen , en in de heete zomermaanden zweven koortsbrengende dampen op -
de dorre vlakten boven moerassen en plassen. De Turksche politiek is er
sedert eenigen tijd op uit geweest, door de uit de Krim verhuizende Ta-
taren naar de Dobroedsja te lokken, het Boelgaarsch-Slavische element in
de minderheid te brengen en in de Dobroedsja als 't ware een bolwerk,
een militair cordon tegen Rusland te verkrijgen. Maar de Turksch-Russische
oorlog heeft bewezen, dat ze niet zoo spoedig naar de wapenen grijpen
om den Turkschen bodem te verdedigen, als men in Konstantinopel had
verwacht. De Tataren zijn dan ook niet zoo bij uitstek oorlogszuchtig. In
een ander opzicht zijn ze nuttig geweest: ze hebben de Dobroedsja bevolkt
en den bodem op sommige plaatsen ontgonnen.
In de enge, vuile straten, tusschen lage hutten en leemen muren, ziet
men de woest uitziende emigranten, de evenwel vrij ongevaarlijke en domme
voormalige bewoners van Baktsjiserai, Barasoe-Bazar en Eupatoria. Velen
van hen hebben slechts ongaarne afscheid genomen van de dalen van 't Jaïla
gebergte. Daar was de arbeid gemakkelijk, de opbrengst rijk en daar
waren de oofttuinen ware paradijzen. Met die herinneringen moest hun de