Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
250
tember eene plaag. Het lastigst is de Scirocco, een zuidoostenwind, die
reeds in de oudheid berucht was. Als hij begint te waaien, is de lucht
rijk aan waterdamp; lange witte wolken legeren zich om de bergen een
weinig beneden den top en zweven horizontaal boven de zee; dikwijls
eindigt hij met eene plotseling invallende windstilte, waarop een noord-
westenwind volgt. Als de Scirocco begint te waaien, stijgt de thermo-
meter weinig; houdt hij echter aan, dan neemt de temperatuur toe tot
31.5°, ja menigmaal tot 35° C. De hygrometer \vijst eene aanzienlijke
toeneming van de vochtigheid der lucht aan, en de barometer daalt tot
op 751 m. M. Deze wind, die alle inspanning van geest en lichaam belem-
mert, duurt gelukkig zelden langer dan drie dagen.
Over 't algemeen is het klimaat gezond; koortsen komen zelden voor,
en moerassen worden op Malta niet gevonden. Oogziekten komen nogal
veel voor, wat toegeschreven wordt aan het schitterende licht, dat de
kalkbodem, waaruit de oppervlakte van het eiland grootendeels bestaat,
terugkaatst, en aan het buiten slapen. Des winters valt er nooit sneeuw.
De regen begint in het eerst van September; October en November heb-
ben eene aangename temperatuur, waarom deze tijd dan ook wel de kleine
zomer wordt genoemd; in December, Januari en Februari heeft men tro-
pische regens; in Maart regent het nog vaak, in April en Mei minder.
Van Juni tot het einde van Augustus is er geen wolkje te zien.
De groote militaire rol van Malta begon, toen in 1522 de ridders van
de Johannieter orde van Rhodus naar Malta kwamen en er een bolwerk
voor de christen-wereld tegen de Turken en de Berbers van maakten.
Sedert de Engelschen het in bezit namen, dient het hun als arsenaal
voor oorlog.sbehoeften en leeftocht, terwijl 't hun het gemakkelijk doet
vallen een wakend oog te houden op al wat om en in de Middelland-
sche zee gebeurt. Zij hebben er een groot handelsentrepót van gemaakt,
eene aanlegplaats voor hunne stoombooten, een centraalbureau voor het
onderzeesch telegraafnet. Malta is als 't ware een wachttoren, van welks
top de Engelschen de geheele Middellandsche zee overzien van Gibraltar
tot Cyprus, Smyrna en Port Said. De uitstekende haven van La Valletta
komt hun bij dat alles zeer te stade Deze haven bestaat uit twee armen
aan weerszijden van de stad, terwijl iedere arm met verscheiden zijarmen
het land binnendringt. Eskaders, ja geheele vloten kunnen er eene toevlucht
vinden, en tallooze versterkingen verdedigen de toegangen. Drie eeuwen
heeft men gewerkt om Malta onneembaar te maken. Bovendien vindt de
handel er alle hulpmiddelen om zijne waren te bergen en zijne schepen
te herstellen. De handel van het eiland is gedurende de laatste tien jaren
vervijfvoudigd; de handelsbeweging beliep in 1873 8408schepen, tezamen
metende 4 342 000 ton. Het meeste leven brengen er de schepen die uit
Rusland en Roemenie koren aanvoeren, dat door Engelsche schepen wordt
weggehaald.
La Valetta, de hoofdstad, bevat met hare voorsteden ongeveer de helft
van de bevolking des geheelen eilands. De stad heeft inweerwil van de