Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
249
heeft er inweerwil van de pogingen van 't gouvernement nog weinig sym-
pathie gevonden; als taal voor de balie heeft men wel het Italiaansch
moeten nemen. Over 't geheel nemen de Maltezers weinig van de Engel-
schen over; 't klimaat van Engeland en Malta, het karakter van beide
volken verschilt te veel, en vooral schijnt de trots der Engelschen een
hinderpaal te zijn tegen een intiem verkeer met deze eilandbewoners.
De Maltezers zijn van gemengd bloed, waarin het Noord-afrikaansche
sterk vertegenwoordigd is. Ze zijn klein maar gespierd, hebben zwart kroes
haar, een eenigszins platten neus en dikke, zelfs een weinig omgekrulde
lippen. Ze hebben eene lichtbruine kleur, zijn werkzaam en bij de hand,
bezitten kracht en moed en zijn daarbij matig. Ze zijn zeer vaderlandlie-
vend , kennen weinig behoeften en leven, arm als ze zijn, gelukkig op huri
eiland, dat ze ,,de bloem der wereld" noemen. De Maltezer is zeer pieus, eer-
gierig en over 't geheel rustig en vreedzaam. Maar is eens zijne begeerte,
zijne gevoeligheid geprikkeld, dan wordt hij wantrouwig en ijverzuchtig,
dan zwijgt bij hem de stem van den godsdienst voor die der driften.
De stedelingen gaan op zijn Europeesch gekleed; de plattelandsbewoners
blijven echter trouw aan de oude dracht. Deze bestaat uit een katoenen
hemd, een vest versierd met verzilverde of vergulde knoopen, een linnen
broek, een rood of blaauw wollen gordel, die eenige malen om het lichaam
wordt geslingerd, eene wollen muts, welks top naar voren valt en den
drager voor zonneschijn en regen eenigermate beschermt; het is ongeveer
dezelfde muts als die welke de lazzaroni van Napels dragen. De voetbe-
kleeding bestaat uit eene leeren zool, met snoeren aan den voet gebonden.
In 't begin van de lente gaat de boer echter tot aan den regenrijd, d.i.
zijn winter, dikmjls barvoets.
In vroegeren tijd droeg de Maltezer steeds een mes in den gordel; dit
gebruik is echter nu verdwenen. De vrouwen droegen op de straat een
grooten mantel tot de voeten, die alleen voorhoofd en oogen onbedekt
liet. Daarvoor is de faldetta in de plaats gekomen, een vierkant stuk
zwart zijden stof, dat over het hoofd wordt geslagen en voor de borst
met de hand wordt vastgehouden. Schoon is deze dracht volstrekt niet;
maar ze laat de Maltezische schoonen vrij, zooveel van heur gelaat te
laten zien als ze zeiven goedvinden. Het voortdurende heen en weer schui-
ven van de zijde over het haar doet ze vroeg kaal worden. De Maltezi-
sche vrouwen zijn klein maar toch slank en over 't geheel schoon te
noemen, ofschoon ze vroeg oud worden.
De winter is de regentijd van deze eilanden; in dat jaargetijde woeden
ook de meeste stormen, die reeds zoowel door de ridders van de Johan-
nieter-orde als door hunne vijanden, de Barbarijsche zeeroovers, werden
gevreesd. De hevigste stormen komen uit het noordoosten, o.a. ook de
gevreesde gregale, die de havens van La Valetta en hare schepen teistert.
Een lang aanhoudende zuidwestenwind gedurende lente en zomer doet
soms de velden zoodanig uitdrogen, dat alle hoop op den oogst verd\vijnt.
Voor den vreemdeling zijn vooral de zwoele nachten van Augustus en Sep-