Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
247
Madre, waarheen wij ons nu is eene lichte boot laten overzetten; de milde
adem der lucht brengt ons de geuren der bloeiende tuinen over, zilveren
visschen springen op uit het water en duiken weer onder, de heerlijkste
morgen omgeeft ons in al zijne bekoorlijkheid.
Isola Madre is het grootste der Borromeïsche eilanden en ligt in het
midden, zoodat de andere wel hare kinderen lijken. Hier is het stil en
eenzaam; slechts een slotvoogd, die den tuin en het onbewoonde paleis
bewaart, heerscht op het eiland en opent vriendelijk de deur, nu wij de
hooge rotstrap zijn opgestegen. De tuinen van het eiland vertoonen planten
uit alle zonen; een afzonderlijk park is voor de hooge noordsche dennen
geschapen, en op de andere zijde bloeien palmen en ceders, suikerriet
en thee.
Het eindpunt van het meer naar 't zuiden is Sesto Calendo, waar de
Ticino uitstroomt; de belangrijkste stad echter aan het zuidelijke einde is
Arona. Vroolijk en zelfgenoegzaam ziet het vriendelijke stadje er uit; de
handel en 't verkeer zijn er flink ontwikkeld. In de kerken zijn fraaie fresko's,
maar het meesterstuk van kunst is het reusachtige beeld van den heilige,
die te Arona geboren is.
Op een' heuvel verheft zich, uit granietblokken samengesteld, een piëde-
stal tot eene hoogte van bij de vijftig voet: daarop staat het beeld van
den heilige Carolus Borrometls, die eens aartsbisschop van Milaan en een
van de machtigste vertegenwoordigers der kerkelijke macht was. Het ge-
denkteeken, dat reeds in de zeventiende eeuw voltooid werd en meer dan
een half millioen franks gekost heeft, werd door de familie en uit vrijwil-
lige bijdragen der rondomwonenden gesticht. Het beeld alleen is ongeveer
zeventig voet hoog.
Zegenend breidt de heilige de hand uit over de stad waarin hij geboren
is, zijn hoofd is onbedekt, en zijne eene hand houdt den Bijbel omvat. In
zijne trekken ligt de diepe, heilige ernst, die uit zijn geheele leven sprak;
de macht der kerk was zijne leus; maar hij vergat daarom niet de macht
der menschenliefde.
Het beeld maakt meer indruk door zijne grootte dan door zijne schoon-
heid. Donker en forsch steekt het af bij de bleeke avondlucht, en nog verre
van Arona zien wij die zwarte reuzengestalte met hare zegenende band.
Steeds verder verwijderen wij ons van dat beeld, en wij herinneren ons
de dagen, toen hij de ruwe bergen besteeg om de armen te troosten, toen
hij gedurende de pest aan alle sterfbedden stond — maar altijd verder en
verder verwijderen we ons van dien kolossus , het Heden heeft zulke ge-
stalten niet meer; ook hij is een reus van het Verleden!