Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
236
sieraden. Zelfs menig eenvotidig dorjieling bezit een sprankje van het kunst-
vuur, dat zijne groote kunstenaars bezielde, en dat bij hem ongeergd voor
den dag komt in de inrichting zijner woning, in de keuze van't plantsoen.
De grootste bekoorlijkheid van het veel bewonderde Italië is deze, dat de
kunst overal de natuur zoo schoon begeleidt.
Maar niet alleen de rijke kunstschatten zijn het, die Italië de eerste doen
blijven onder hare zusteren, — ook de herinneringen van allerlei aard,
die de historie er heeft achtergelaten, stellen haar aan de spits en trekken
bewonderaars en mannen der wetenschap van alle einden der aarde. Waar
zich nu eene moderne stad verheft, stond eertijds eene Ronieinsche,
die weer op de puinhoopen van eene Grieksche, eene Etruskische of eene
Gallische stad werd gebouwd. Ieder fort, iedere uitspanningsplaats herinnert
eene oude citadel of de villa van een Romeinsch patriciër; iedere kerk
neemt de plaats in van een ouden tempel: de godsdiensten wisselden, maar
de altaren der goden en heiligen verrezen weder op dezelfde heilige plaat-
sen. En dan de beroemde dooden, die allen in dezelfde aarde zijn begra-
ven; waarlijk: iedereen gevoelt, dat in Italië alles leeft, als slechts de
tooverstaf der historie het aanraakt.
Na eene lange periode van verval en slavernij heeft het Italiaansche volk
weer eene der eerste plaatsen in de rij der nieuwe volken ingenomen. De
wegen door de Alpen en de ligging aan het midden der Middellandsche
zee in verband met het interocea'nische Sues-kanaal hebben Italië gemaakt
tot het land, waarheen de wegen uit Frankrijk, Zwitserland, Duitschland
en Oostenrijk-Hongarije zich richten. Aan de golven van Genua en Venetië
komen ze samen, om, nu echter meestal langs de vroeger zoo onbetee-
kenende oostkust te loopen. Mijnbouw, wjnteelt, landbouw en industrie
leveren steeds betere en reeds belangrijke opbrengsten. Geleerden en ont-
dekkers kan het nieuwe Italië aanwijzen, die niet voor die van andere
landen behoeven onder te doen. De bevolking neemt snel toe en is reeds
vrij dicht, terwijl toch een aanzienlijk aantal Italiaansche landverhuizers
zich naar de weinig bevolkte streken van Zuid-Amerika begeeft.
VENETIË EN AMSTERDAM.
Amsterdam wordt het Venetië van het noorden genoemd en met reden.
Tusschen Neerlands hoofdstad en de koningin der Adriatische zee bestaat
zoo veel overeenkomst, dat men als vanzelf tot eene vergelijking komt.
Vooreerst toch is er uitwendig reeds zeer veel, waarin de beide steden
overeenkomen. Beide zijn ze op palen gebouwd; beide zijn van tallooze