Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
XIL ITALIE.
EEN BLIK OP ROME EN ITALIË IN 'T VERLEDEN EN
HET HEDEN.
Het Apennijnsch schiereiland vormt een afgerond geheel: waar de zee
het niet begrenst, zijn het de bergen, die een' scheidsmuur vormen, waarin
de passen, die in de zone der dennen, der weiden of der sneeuw liggen,
de eenige bressen zijn. Evenals de beide groote schiereilanden aan weers-
zijden, was Italië in de oudheid eene wereld op zich zelve, die reeds door
vorm en ligging bestemd scheen eene buitengewone rol in de geschiedenis
te spelen.
Italië is eene geographische eenheid, dank zij de beschermende Alpen en
de zee die haar omringt. Van de Lombardijsche vlakte tot de kusten van
Sicilië heeft hare natuur als 't ware een familietrek; maar tevens heerschen
daar de meest mogelijke verscheidenheid en de prachtigste tegenstellingen.
De Apennijnen, die bij het zuidelijke gedeelte der West-Alpen aansluiten,
veroorzaken de meeste van deze tegenstellingen. In 't noorden loopen
zij dicht langs de zee; vervolgens ontwikkelen zij zich tot eene uitge-
strekte halve maan, door het geheele schiereiland heen. Nu eens zijn ze
zoo smal, dat ze een enkelen rug vormen, dan breiden ze zich tot een
geheel bergland uit in den vorm van een plateau of vertakken in ke-
tenen en voorgebergten. Rivierdalen en vlakten doorsnijden haar in alle
richtingen; nog gevulde of reeds met alluviale bezinksels verstopte en ge-
effende meerbekkens strekken zich tusschen hare ketenen uit; vulkanische
kegelbergen, boven het land uitstekende, vormen door hunne regelmatige
gedaante sterke tegenstelling met de onregelmatige toppen der Apennijnen.
De zee holde op de kusten eene rij van golven uit, die bijna alle een'
boogvorm bezitten. In 't noorden dringen ze slechts weinig in 't land op;
in het zuiden dringen zij dieper door en vormen wezenlijke golven.
Vergeleken met Griekenland, welks kusten zoo verwonderlijk zijn inge-
sneden , heeft Italië, hoewel een slanken, toch een eenvoudigen vorm. Het
aantal eilanden is hier veel geringer dan ginds. Wat ligging zoowel als,
horizontale en vertikale geleding des bodems betreft, houdt Italië het mid-
den tusschen zijn oostelijken en zijn westelijken buur.