Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
230
tisch ze ook in de steile straten mogen zijn. 't Gezicht van tramways heeft
de Portugeezen nog niet op 't idee van de schreeuwende contrasten gebracht.
Bedelarij is er aan de orde van den dag. Geheele zwermen van bedelaars
houden zich op in de kerken, aan de havens, de stations en de postkan-
toren. Bedelen schijnt wel eene manie te zijn bij de Portugeezen. Zelfs
menschen uit de meer gegoede standen kunnen het, wanneer ze zien dat
een vreemdeling bijzonder scheutig is, soms niet geheel nalaten zich voor
een oogenblik in de edele kunst van bedelen te oefenen.
Zoowel de glans der priesterschap als de groote sommen die voor de
koninklijke paleizen en de prachtige tuinen en parken in Mafra noodig
waren, hadden het land uitgezogen, i) In de laatste jaren is het echter
door eenige met goeden uitslag bekroonde ondernemingen vooruit gegaan.
Men heeft spoorwegen aangelegd, maar de wegen die het verkeer per spoor
moeten voeden, ontbreken nog voor een deel. De nijverheid heeft zich
ontwikkeld en vooral in de steden zijn vele verbeteringen tot stand geko-
men. Bovendien heeft Portugal zijn' zin voor onafhankelijkheid bewaard,
die het zal behoeden voor eene vereeniging met Spanje, zijn ongelukkigen
nabuur.
De indruk, dien de geschriften van Latouche en Lady Jackson van het
Portugeesche volk achterlaten, is gunstig. Latouche waarschuwt iedereen
voor eene reis in Portugal, wanneer hij het Portugeesch niet machtig is.
Want het volk houdt er eene menigte beleefdheidsvormen op na, waarvan
men zich moet bedienen, als men de bewoners niet wil beleedigen. Het
is er niet als in Spanje, waar het hoogere het lagere omvat en waar men
met het woord „U. listed" (Uwe Genade) iedereen kan aanspreken. In
Portugal noemen de plukharende straatjongens elkaar ook wel „U. Usted"
en voegen daar de ergste grofheden bij. Er zijn niet minder dan vier uit-
drukkingen, die bij het aanspreken van personen moeten worden gebruikt
en waarvan iedere voor een gedeelte van het volk geldt.
') Ten N. van Cintra, op 5 G. M. afstand van Lissabon ligt in eene woeste streek
bij het gelijknamige plaatsje, Mafra, het Portugeesche Escurial. Johan V beloofde in
eene gevaarlijke ziekte op de plaats van het armste klooster in zijn rijk een nieuw ge-
bouw te zullen oprichten. Hij genas, en nu werd in 'teerst der 18e eeuw met ontzet-
tende kosten een reusachtig klooster gebouwd van 760' lang en 670' breed. In het
midden verheft zich eene prachtige kerk. Achter de kerk is het klooster; aan de beide
zijden strekken zich paviljoenen uit, zoo groot als paleizen: het eene voor het hof, het
andere voor den patriarch en zijro geestelijken. Het geheele gebouw telt 866 vertrekken
en 5200 vensters. In den omtrek zijn prachtige tuinen en parken geschapen.