Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
222
tred, tot voor de loge des konings. 't Is een schilderachtig tafereel. Deze
kampvechters, met oostersche pracht gekleed, krachtig gebouwd en welge-
maakt als ze zijn, herinneren de oude zwaardvechters.
De cuadrilla is misschien het belangwekkendste gedeelte van het
schouwspel, zij bestaat uit allen die aan het drama zullen deelnemen. De
espada's zijn zij, die met hun degen den stier den doodsteek moeten
toebrengen. De banderillo's steken den stier met kleine pieken, die
soms in den brand worden gestoken, in de zijden, als hij zich uit den strijd
wil terugtrekken. De chulo's zoeken de aandacht van het dier te trekken
of af te leiden, al naar het noodig is, door hunne schitterend gekleurde
doeken. De picadores tergen den stier, hitsen hem aan, steken hem en
beginnen de vreeselijke worsteling. Achter de cuadrilla komen de m u-
1 i 11 a 's, de opgetuigde muildieren, die de doode stieren of de paarden
welker buik door de woedende hoornstooten is opengereten, buiten de
kampplaats sleepen.
De cuadrilla marcheert de arena rond, groet den koning, neemt den
.sleutel van den toril (den stal waarin de stier is opgesloten) in ontvangst
en de funcion (het schouwspel) begint.
Links van den toril zijn de picadores geschaard; daarop volgen
in een halven cirkel alle c h u 1 o 's, hun doek over den arm geslagen.
Het plechtige oogenblik waarop de deur van den toril wordt geopend
en waarop het dier met zijne dreigende horens, zijn krachtigen schoft, zijn
starend oog, geheel van zijn stuk gebracht voor den dag komt, is een
der aangrijpendste van het drama dat nu begint.
Iedereen zoekt te raden welk karakter de vijand heeft: zal hij kalm of
woedend zijn, zal hij een openen strijd willen of zal hij verraderlijk aan-
vallen ?
Twee picadores te paard gaan het eerst op den stier af, hitsen hem
aan en dagen hem uit; dan verraadt het dier zijn karakter. In de meeste
gevallen werpt hij zich op het eerste paard en, gewond of niet, brengt
hij het dikwijls doodelijke wonden toe. Als de man niet gewond is of van
het paard gevallen, besrijgt hij een ander paard en begint opnieuw. Voor
de ware liefhebbers beteekenen de wonden of de dood van de arme paar-
den niets; het zijn slachtoffers die reeds vooraf tot dit lot zijn veroordeeld.
Voor hen, die nog niet door eene langdurige gewoonte verhard zijn, is
het een barbaarsch schouwspel.
Zonder zich met de voorloopige werkzaamheden lang op te houden,
worden de banderilla's voor den dag gehaald. Het zijn eene soort van
met linten omwonden lansjes, die de banderillo's in den nek van het
dier vaststeken. Niets overtreft de vlugheid en sierlijkheid van beweging,
waarmee deze jongeUeden het woedende dier op twee passen afstands die
schitterende pijlen in het lijf bevestigen. Deze taak eischt evenveel koel-
bloedigheid en behendigheid als die der picadores spierkracht vraagt.
Is de tweede acte afgeloopen, dan volgt de laatste, aangekondigd^door
trompetgeschal: de dood van den stier.