Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
ä
220
i daden, die met den rooftocht der Argonauten eene treffende overeenkomst
hadden. Vooral op Griekenland hadden zij het gemunt, waar zij een' tijd-
lang een' roofstaat hadden gevestigd. Hunne tochten en rooverijen ver-
schaften hun zulk een aanzien, dat hunne voorschriften, het zoogenaamde
„zeerecht van Barcelona", in de gansche Middellandsche zee eenige eeuwen
lang golden. Slechts ongaarne bogen de Cataloniërs den nek onder het juk
der Aragonsche en later onder dat der Spaansche koningen. Steeds waren
zij in oppo.sitie met het hof te Madrid. Alleen de Basken konden in dit
opzicht naast hen worden gesteld. Opmerkelijk is het, dat juist in het
vorstendom Catalonië betrekkelijk minder misdaden worden gepleegd dan
in het overige Spanje; vooral steekt het voordeelig af bij het naburige
Valencia.
Dapper en de beste soldaten zijn de Kastilianen, de Galiciërs en de
eigenlijke Aragoniërs, omdat zij nog het meeste begrip van discipline heb-
ben. De Basken en de Cataloniërs zijn niet minder moedig, maar ze zijn,
evenmin als de bewoners van Navarra, aan krijgstucht te gewennen. Voor
de guerilla zijn ze echter bij uitstek geschikt. Den meesten moed vertoo-
nen de Spanjaarden bij de verdediging hunner vestingen. Van de belege-
ring van Numantia af tot die van Saragoza, biedt de geschiedenis van
Spanje tallooze voorbeelden aan van eene heldhaftige tegenweer. In dit
opzicht munten de Andalusiërs echter minder uit; ze zijn te sanguinisch,
om de noodzakelijkheid van eene zoo weinig genotrijke taak als de verde-
diging eener vesting in te zien.
EEN STIERENGEVECHT TE MADRID.
De circus voor de stierengevechten, de plaza de Toros te Madrid
is een zeer groot amphitheater met oploopende bankenrijen en loges, ver-
sierd met vlaggen, en kan vijftienduizend toeschouwers bevatten. Als er
eene voorstelling zal plaats hebben, prepareert iedereen zich op het genot
dat hem wacht. Met het aanbreken van den dag, lang voordat de toegan-
gen geopend worden, staat er reeds eene onstuimig dringende menigte voor.
De schoonste en bekoorlijkste dames der aristocratie komen opdagen; de
lirachtigste equipages rijden rond. Eindelijk verschijnt Alphonsus XII in
zijne schitterende uniform van kapitein-generaal.
Men haast zich, men dringt op elkaar, men groet elkander vroolijk;
onder de bonte menigte heerscht die soort van angstige nieuwsgierigheid ,
welke ieder avontiuir waarbij menschenlevens op het spel staan, verwekt.
Men neemt in der h-oast plaats, sommigen in de schaduw, anderen in den