Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
219
heid. De Andalusiër houdt ook niet van werken , maar hij zoekt daarbij
zich het leven zoo aangenaam mogelijk te maken. De Kastiliaan vermijdt
den arbeid niet omdat hij epicurist is als de opgeruimde Andalusiër, maar
omdat hij stoïcijn is en naar eene rustige gemoedsstemming, naar onge-
stoorde rust streeft.
Even als de meeste Romanen hoopt de Kastiliaan, — als hij althans
moet werken voor zijn levensonderhoud, — zoo spoedig mogelijk zoo veel
te verdienen, dat hij rustig van zijne renten kan leven. Hij stelt vooruit
graag eene .som vast, die hij wil bezitten, voordat hij zich met allen ernst
aan het nietsdoen overgeeft. Deze som wordt echter zelden bereikt, omdat
de Kastiliaan in den strijd om 't bestaan zijne reeds bescheidene eischen
steeds lager stelt. De deugd van met weinig tevreden te zijn overdrijft hij
zeer graag, en, is hij zoover dat hij kommerlijk kan leven, dan doet hij
niets meer.
Veel meer volharding in het verkrijgen van kapitaal toonen de bewoners
van Spanjes noordkust, de Galiciërs, de Asturiërs en de Basken.
Alle drie stammen zijn bekend als flinke arbeiders, maar ieder van hen op
zijne manier. De Galiciërs verhuren zich als daglooners, arbeiders, muil-
dierdrijvers, bedienden en handwerkers; de Asturiër wordt het liefst be-
diende, terwijl de Basken, — die evenals de Kastilianen te trotsch zijn
om anderen te dienen, — zich een onderhoud zoeken te verschaffen als
pachters en boeren. De Basken zijn zeer koppig en gehecht aan hunne
oude rechten (fuero's) en gebruiken, en daarom la.stige burgers van het
Spaansche rijk. De Asturiërs zijn daarentegen de volgzaam.ste kinderen van
Spanje, en hun trouw is onwankelbaar. Het begeerigst om iets te verdie-
nen zijn de Galiciërs (de „Gallego's"); ze hebben iets van den Italiaan
en van den Zwitser. De overeenkomst met den Italiaan blijkt hieruit, dat
de „Gallego", die zijn land heeft verlaten om geld te verdienen, meestal
nog meer zoekt te verwerven dan hij zich eerst had voorgesteld. Met den
Zwitser kan hij worden vergeleken, omdat hij evenals deze een zoon der
bergen is, zijn brood gewoonlijk in den vreemde moet zoeken, waar hij
steeds zijne bergen met liefde gedenkt, en doorgaans na volbrachten dienst-
tijd met gevulden buidel in zijn vaderland terugkeert.
De bewoners van het vroegere koninkrijk Aragon onderscheidden zich
als de ondernemendste, maar ook als de meest weerstrevige onder de
Spanjaarden. De eigenlijke Aragoniërs, de Cataloniërs en de bewo-
ners van Valencia bezitten nog dezelfde eigenschappen, hoewel ze zich
soms in eene andere richting openbaren. De bewoners van Valencia staan
als zeer wraakzuchtig en woest bekend. De Aragoniërs waren vroeger zeer
prat op hunne staatkundige rechten. lederen koning werd bij zijne troons-
bestijging een vreeselijke eed afgenomen, waarin was uitgesproken, dat hij
alleen door dien eed te houden op de gehoorzaamheid der Aragoniërs kon
rekenen. Filips II gelukte het hunne vrijheden in zooverre te beperken,
dat deze kroningseed voortaan achterwege bleef.
De Cataloniërs volvoerden in de middeleeuwen eene reeks van helden-
iifiii