Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
215
ten van 't eiland bevriezen ze nooit ten gevolge van de zachte winters die
het groene „Erin" heeft. Het grootst is het ondiepe Lough Neagh (lok nee),
bijna 400 □ kilom. groot, welks water de daarin geworpen voorwerpen,
evenals het meertje van Rockanje op Voorne, met eene laag zoetwater-
kalk overdekt. Vele sagen van ondergegane steden en burchten zweven
om zijne oevers, en de dorpelingen uit den omtrek wijzen des avonds met
schuwe gebaren op de schimmen van hen die zijn verzonken en die dan
uit den vloed te voorschijn komen.
„On Lough Neagh banks as the fisherman strays,
^Vhen the clear cold eve's declining.
He sees the Round Towers of other days,
In the wave beneath him shining."
Verder zijn nog bekend de schoone meren van Erne met hunne vele
dichtbevolkte en boschrijke eilanden en meer dan die nog de bovenge-
noemde meren van Killamey.
Ongeveer 1/, van de oppervlakte des eilands bestaat uit „bogs", d. z.
venen, die men onderscheidt in „red bogs" en „black bogs". De laatste
leveren een groot deel van de brandstof voor de Ieren; ze worden in lage
streken in de vlakte en in de laagten der gebergten gevonden. De „red
bogs" zijn veel minder rijk aan water; ze liggen vooral op de hellingen
der bergen. Vele bergen zijn van den voet tot den top met veen
bedekt. In de lersche venen ontspringen vele rivieren, welker water natuur-
lijk donker gekleurd is; vandaar dat de naam Blackwater {= zwart water)
zoo veel in Ierland voorkomt.
De rivieren van Ierland hebben over 't geheel weinig verval en dus een
langzamen stroom; daarbij zijn ze meestal diep, zoodat ze goed bevaar-
baar zijn. De grootste, de Shannon, is haast eene aaneenschakeling van
meren.