Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
210
Hier werd een gedeelte der Spaansche „onoverwinnelijke vloot" tegen de
rotsen verbrijzeld. Deze geheele eilandengroep behoort tegenwoordig aan
één' Schot. Van de meer dan honderd eilanden zijn vierendertig bewoond.
De Schotsche Hooglanden hebben een zeeklimaat; vooral de westkusten
dragen daarvan ten volle de kenmerken: veel nevel, veel regen en weinig
verschil tusschen de gemiddelde zomer- en wintertemperatuur. In dit neve-
lenland leefden de helden van Ossian. In de zangen der Barden heette
Skye het wolkeneiland, en Muil is bij hen het sombere eiland. De Noor-
mannen gaven den naam van Slijmerige zee aan de omgeving der Orkaden,
en de oude Kelten voegen aan de vier elementen (aarde, lucht, water en
vuur) nog een vijfde toe: den mist.
Het land is arm aan planten, maar de omringende zee is des te rijker
aan planten en dieren, vooral aan haringen. Op de banken rondom de
westwaarts gelegen klip Rockall wordt veel kabeljauw gevangen.
In de Schotsche Hooglanden wonen nog tegenwoordig de nakomelingen
van de Keltische Pieten, sterk vermengd met Noordsche (Deensche) be-
standdeelen. Het Gaelisch of het Erse, de oude Keltische taal, ver-
dwijnt steeds meer om plaats te maken voor het Engelsch. De Shetlands-
en Orkadische eilanden en eenige der Hebriden worden bewoond door
menschen van Deenschen oorsprong. De schilderachtige dracht der Hoog-
landers: de roodgeruite „kilt" (rok of schort), de kousen die de knieën
onbedekt laten, de gestreepte „plaid" (omslagsdoek) en de muts met lange
veder, geraakt meer en meer uit de mode.
GLASGOW.
Glasgow telde in het midden der ise eeuw slechts 14000 inwoners,
een klein getal, dat echter geene verwondering behoeft te wekken, als men
bedenkt, dat de stad ver van zee aan de Clyde ligt, die toen nog slechts
voor kleine schepen bevaarbaar was. Vóór de vereeniging van Schotland
met Engeland beteekende deze rivier zeer weinig voor den handel met het
buitenland. Glasgow kon niet mededingen met de havens op Engelands
oostkust, die den handel met Duitschland en Vlaanderen in handen had-
den ; de groote Engelsche handelssteden waren eveneens in 't bezit van den
handel met Frankrijk, en eene directe gemeenschap met de Engelsche
koloniën in de Nieuwe Wereld was eene Schotsche stad niet veroorloofd.
Doch zoodra had niet de vereeniging van Engeland en Schotland plaats
gehad, of de Schotsche havens Greenock en Glasgow zochten ook hun
deel van de Amerikaansche schatten machtig te worden. Ze wierpen zich