Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
207
gemeenschap te brengen tusschen het ruim der schepen en de zolders der
pakhuizen. Weldra ziet nien nauwelijks de huizen aan den oever door het
want der in verscheidene rijen naast elkander liggende schepen heen. Voor
ons strekt zich een mist uit, die de stad bedekt, maar hier en daar ziet
men eene straat van schepen binnen in de stad op dringen, terwijl het
einde daarvan verdwijnt in rook en mist. Deze straten zijn de dokken.
In het laatst der vorige eeuw was de beschikbare ruimte voor laad- en
losplaatsen opverrena niet voldoende, wat wanorde, tijdverlies en gelegen-
heid tot diefstal veroorzaakte. Men begrootte de waarde van de op de
kaden en aan boord van de schepen gestolen goederen op meer dan 6
millioen gulden jaarlijks. Zulk een toestand kon natuurlijk niet lang worden
geduld, vooral toen de revolutie-oorlogen en de Fransche oorlogen bijna
allen handel van het continent met Indie en Amerika naar de Engelsche
havens hadden verplaatst. De handelaren van landen besloten hunne mede-
dingers van Liverpool te volgen, die reeds dokken bezaten, n.l. geslotene
bassins, door entrepots omgeven, waar zoowel de schepen als hunne ladingen
veilig zijn. In het door eene bocht der Theems gevormde zoogenaamde
„Isle of Dogs" begon men in 1800 met de „West-India-docks" en daarna
werden de „East-India-docks" gegraven. Toen volgden de „London-docks",
die veel belangrijker zijn, omdat ze dadelijk bij de City liggen en reus-
achtige magazijnen hebben, die hoofdzakelijk voor rijst, tabak, wijn en
brandewijn zijn bestemd. Nog dichter bij de City werden de St.-Catherine's-
docks geopend, de kleinste, maar de drukste van alle. Om de noodige
ruimte voor deze laatste met hare pakhuizen te verkrijgen, moest men
1250 huizen omver halen an bijna 12000 menschen doen verhuizen. Later
zijn nog andere dokken gegraven: de Victoria-docks, die te zamen 260
hectares beslaan. De genoemde dokken liggen alle op den linker Theems-
oever; de dokken op den rechteroever zijn minder belangrijk oni hunne
minder gemakkelijke gemeenschap met de Cit)-.
DE SCHOTSCHK H()0(iLANL)EN.
De Schotsche Hooglanden vormen een geographisch geheel, dat meer
overeenkomst vertoont met Skandinavie dan met het overige deel van
Groot-Britannie, zoowel naar zijne geologische gesteldheid als naar den
vorm van zijn' bodem en naar zijn' omtrek. Als de vlakten van Forth en
Clyde, dus de Schotsche I.aaglanden, het niet verbonden met het overige
gedeelte des eilands, dan zou het weinig meer een eilandkarakter vertoonen
dan nu reeds het geval is.