Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
206
kinderen, dat de scholen bezocht, en dat in 1878 bijna 1/3 millioen be-
liep. De grootste school van Londen, tevens waarschijnlijk van de aarde,
is eene Jodenschool, waar 2450 kinderen onderwijs ontvangen.
Als stad voor deze of gene speciale industrie is Londen niet de eerste
van het koninkrijk, zooals Manchester, Birmingham, Sheffield, Leeds 01
Gla.sgow ieder voor hare soort; maar wanneer alle werkplaatsen der reus-
achtige stad, die in de verschillende deelen zijn verstrooid, bij elkaar
waren vereenigd, dan zou men bemerken, dat, alles te zamen genomen,
Londen toch de eerste industriestad van het koninkrijk is, en dat de naam
van „Cockneys" {— wittebrood.skinderen) voor alle Londenaars die de
klokken van Bow-Church in de City kunnen hooren, niet door een lui
leven verdiend is. De meeste fabrieken worden in een grooten halven cirkel
rondom de City gevonden, welks ronding naar het oosten is gekeerd: Spi-
talfields, Clerkenwell, Bethnal-Green, Mile-End, Rotherhithe, Southwark,
Lambeth, zijn de voornaamste industrie-wijken. I.onden onderscheidt zich
vooral in de fabricatie van aardewerk, messen, wapenen, allerlei machines,
horloges, edelgesteenten; verder zijn er vele scheepstimmerwerven; zij is
de zijde-industrie blijven uitoefenen, die de Hugenooten er op het einde
der 17e eeuw hebben gebracht; men heeft er leerlooierijen, suikerraffina-
derijen, likeurstokerijen en kolossale brouwerijen.
Londen is de eerste geldmarkt der aarde; aan de banken van Lombard-
Street komen landen zoowel als mijnontginnings- en spoorwegmaatschappijen
aankloppen. De mijnen van Zuid-Amerika worden indirect door de bankiers
der City geëxploiteerd; zij ook hebben de spoorwegen en de havens van
Brazilië, de I^-Plata-staten en Chili aangelegd, en in hunne bureaux zete-
len bijna alle private maatschappijen voor de onderzeesche telegraphic.
Ook wat uit- en invoer betreft is Londen de eerste handelsplaats der
aarde. Zij is de eerste markt voor thee, koffie en het meerendeel der kolo-
niale waren; daar wordt de wol van Australië en Afrika aangevoerd, en
de vreemde kooplieden moeten hunne inkoopen in Londen doen: eene
menigte koopwaren worden in 't vastland van Europa ingevoerd alleen door
tusschenkomst van de haven der Theems. In 1876 beliep de buitenlandsche
handel van Londen de kolossale som van 2337000000 gulden.
Sedert het begin der i8e eeuw is de handelsbeweging van Londen met
het buitenland bijna vertwintigvoudigd, en de toeneming wordt nog steeds
sneller. De haven van Londen is eene wereld, waarvan men zich geen
denkbeeld kan maken, als men ze niet heeft gezien. Eigenlijk is het ge-
heele estuarium der Theems, van Harwich en North-Foreland af, de haven
van Londen. De havens die hier liggen, zijn inderdaad niets anders dan
hare voorhavens. Naarmate men dit estuarium verder opvaart, neemt het
aantal vaartuigen, dat men afzonderlijk of in lange rijen ziet, toe; zij
verdringen elkander bij elke stad; geen havenhoofd steekt hier uit, geene
landingsbrug, of er liggen ver.scheiden schepen bij. Nog verder en men
komt de eigenlijke rivier op, en reeds schijnen de oevers haast doorloo-
pende kaden, waar de armen der machines langzaam zich bewegen, om