Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
204
huizen heeft laten bouwen. Als men deze nieuwe westelijke wijken bezoekt,
die een aanzienlijk deel van 't graafschap Middlesex beslaan, moet men
er zich over verbazen, dat het aantal Londenaars, rijk genoeg om
zulke huizen te bewonen, zoo groot is.
Enkele paleizen, te groot en te prachtig om ze bij de algemeene ver-
huiswoede der aristocratie naar het westen te verlaten, zijn te midden van
de huizen der handeldrijvende burgers blijven staan; daaronder zijn zelfs
twee vorstelijke paleizen, St. James en Buckingham-Palace. De Club-ge-
bouwen , misschien de schoonste van Londen, staan op de grenzen van
het aristocratische, het parlementaire en het handeldrijvende Londen.
Onder de groote gebouwen van Londen komt in de eerste plaats in
aanmerking de Tower, dooi" Willem den Veroveraar gebouwd in het oosten
der City en aan de Theems, waarschijnlijk op de plaats waar een Romeinsch
kasteel had gestaan. In deze kolossale vesting is veel bloed vergoten. Zon-
der te spreken van de duizenden die hier bij aanval of verdediging om-
kwamen , of van de onbekende gevangenen die binnen zijne muren zijn
gedood, behoeven we slechts de lange rij van historische personen te her-
inneren , die hier op het gioote binnenplein zijn onthoofd. Daar deden de
vorsten de hoofden hunner mededingers vallen, hunner hovelingen die zij
moede waren, hunner vrouwen die zij verstieten. Daar werd Algernon
Sidney in 1683 door Karei II onthoofd; in een' der torens werden
de kinderen van Eduard IV vermoord. De geschiedenis van den Tower
van Londen is die van de misdaden der Engelsche vorsten; op zijne som-
bere muren zijn in bloedige trekken geteekend de eerzucht van Eduard I,
de ontucht van Hendrik VIII, het fanatisme van Maria, de wreede ijdel-
heid van Ehzabeth. De Tower is de Londensche Bastille. Tot aan 1820 deed
hij dienst als staatsgevangenis. Tegenwoordig is het een arsenaal, een museum
van wapenen en foltertuigen en de bewaarplaats van de brillanten der kroon.
Rondom Westminster-abdij ontstond de stad Westminster, de mededing-
ster van Londen, vóór zij met de laatste tot één geheel samensmolt. Dit
gebouw dateert uit het midden der 13e eeuw. De Westminster-kerk, waar
de troonzetel der vorsten staat, is te gelijk het Saint-Denis en het Pan-
theon van Engeland. Daar liggen begraven of staan de monumenten van
Engelands groote mannen, van zijne vorsten, zijne helden, zijne kunste-
naars, zijne geleerden, zijne staatsmannen. Daar leest men de namen van
Eduard den Belijder, van Eduard III, van Jane Seymour, van Maria
Stuart, Elizabeth, de bloedige Maria, van Monk, Canning, Pitt, Fox,
Warren Hasting, Robert Peel, van Newton, Herschel, Watt, Humphrey
Davy, Young, van Chaucer, Ben Jonson, Camden, Milton, Addison,
Dryden, Goldsmith, Southey, Macaulay, Dickens, Thackeray, van Wil-
berforce, van Stamford Rafles, Rennel, Charles Lyell, Livingstone.
Naast de oude abdij, aan den Theemsoever verheft zich het Parlements-
gebouw, na den brand van 1834 opnieuw verrezen. Het is een der grootste
gebouwen der wereld, daar het meer dan 3 hectares beslaat en meer dan
1000 vertrekken bevat.