Boekgegevens
Titel: De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Auteur: Bos, P.R.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1880
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 200 E 3 (atlas)
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200007
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: (sociale) geografie: algemeen
Trefwoord: Geografie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De globe: aardrijkskundig schetsboek voor school en huis
Vorige scan Volgende scanScanned page
203
1 )e liandelaren hebben er hunne kantoren, maar wonen meestal in andere
deelen van Ixjnden, of zelfs daar buiten. In de laatste 40 jaren zijn vele
kleine, arme huizen en straten vervangen door groote gebouwen en ruime
avenuen, waardoor minstens 50000 werklieden de City hebben verlaten.
Armen zijn er in de City niet meer, maar des te meer zijn er in de om-
liggende gedeelten. Weldra zullen de eenige bewoners der City zijn employé's
en concierges.
De ellendigste gedeelten van Londen zijn in de onmiddellijke omgeving van
de rijke City. In den omtrek van den Tower is een doolhof van straten,
waar de vreemdeling zich maar zelden in waagt en de gegoede Londenaars
bijna nooit in door dringen. Het slijk der straten ligt daar in de portalen
der huizen; de muren zijn met vuil bedekt; voor de vensters hangen oude
lappen; de lucht is met leelijk ruikende uitwasemingen vermengd; de
meeste mannen en vrouwen die men in de straten ontmoet zijn holoogig
en mager en dragen vuile, gescheurde kleeren, die eens, nadat ze van den
eenen uitdragerswinkel naar den anderen zijn verhuisd, waarschijnlijk hebben
behoord aan de „gentlemen" en „ladies" van het schoone West-End. Hier,
in Shadwell en Wapping, in de straatjes van Rotherhithe, Bermondsey en
Lambeth zijn de armoede en de ellende, 't gebrek aan brood en de sterfte
ontzettend groot. Welk een verschil tusschen het West-End b.v. en deze
akelige buurten! Geen wonder dan ook, dat het jaarlijksche sterftecijfer in
verschillende gedeelten van Londen afwisselt tusschen 14 en 60 per tooo.
De wijken die de City in 't NO. en 't N. begrenzen, en die hoofdzake-
lijk door werklieden vvorden bewoond, als Spitalfields, Bethnal-Green,
Clerkenwell, vormen den overgang tusschen de armenwijken van l,onden
en de burgerwijken. Daar zijn de huizen reeds bijna alle van het echte
Engelsche type: eene gracht van 2 of 3 meter diepte en een traliewerk
scheiden het huis van de straat; men moet over eene soort van brug gaan
om het „kasteel" van den Engelschman te betreden. De bloemen in de
kamers zijn voor den bewoner; de voorbijganger krijgt er weinig van te
zien; over 't geheel zijn de huizen voor den bewoner zeiven zoo goed
mogelijk ingericht; om het uitwendige, om den voorbijganger bekommert
men zich weinig.
Naar de westzijde, in de wijk Marylebone, zijn de huizen hooger, de
grachten dieper en de tuintjes voor de huizen talrijker: daar begint reeds
het gedeelte, waar de meer gegoede burgers wonen. Fn de vorige eeuw
woonde hier de adel, maar deze is naar het westen verhuisd, naar de
omstreken van Hyde-Park, waar nu de huizen der aristocratie zijn, die
alle een' tuin aan de straatzijde hebben. Ieder plein, iedere avenue is er
zoodanig aangelegd, dat zij een bouwkundig geheel vormt. Sommige boule-
vards, met zuilenrijen versierd, zijn meer dan een kilometer lang, en alle
huizen hebben er hetzelfde voorkomen. Van binnen zelfs zien zijn er vol-
komen gelijk uit, en menigmaal is ook het ameublement uit dezelfde fabriek
afkomstig, zoodat ze op elkaar gelijken als het eene ei op het andere. Dit
is 't gevolg daarvan, dat één eigenaar of ééne vereeniging soms honderden